Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Vertrouwen in Nederland. Vertrouwen in elkaar

(2006) CDA

(Concept)

Dit concept-verkiezingsprogramma is het resultaat van een intensief proces waarbij duizenden leden en kiezers actief betrokken waren.
Tijdens talrijke debatbijeenkomsten in het land en via de speciale website –www.hetdebat.com - hebben duizenden leden en kiezers hun inbreng geleverd. De programcommissie heeft verder met meer dan honderd maatschappelijke organisaties van gedachten gewisseld.
De programcommissie heeft gebruik gemaakt van de resultaten van partijdiscussies over duurzame ontwikkeling, Europa en kenniseconomie in relatie tot arbeidsmarkt en onderwijs. Ook rapporten van het WI boden veel inhoudelijke aanknopingspunten.
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/4c7534624f521


 
To top