University of Groningen / Repository Publications Dutch Political Parties
 
English | Nederlands

Parliamentary elections

publication:(2012) 50PLUS
50 pluspunten : verkiezingsprogramma 2012-2017
Election platform
publication:(2012) 50PLUS
50 pluspunten : verkiezingsprogramma 2012-2017
Election platform (Draft version)
publication:(2016) 50Plus
Verkiezingsprogramma 2017-2021. Omdat ouderen het niet meer pikken!
Election platform
publication:(2016) 50Plus
50 Pluspunten: verkiezingsprogramma 50Plus 2017-2021
Election platform (Draft version)
publication:(2006) Ad Bos Collectief; ABC
Beginselverklaring
Election platform
publication:(1905) ABRKV
Kort program van actie 1905 Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen in Nederland
Election platform
publication:(1909) ABRKV
Kort program van actie Algemeene Bond van Roomsch Katholieke Kiesvereenigingen in Nederland
Election platform
publication:(1994) Algemene Democratische Partij; ADP
Een frisse wind... Partijmanifest 1994-1998
Election platform
publication:(2012) Anti Europa Partij
Verkiezingsprogramma van de Anti Europa Partij 2012
Election platform
publication:(1922) Algemeene Nederlandse Vrouwenorganisatie
Program
Election platform
publication:(1909) ANWV; Nederl. Werklieden-Verbond Patrimonium
Verkiezingsprogram Nederlandsch Werklieden-Verbond Patrimonium
Election platform
publication:(1994) Algemeen Ouderen Verbond; AOV
Programma 1994-1998
Election platform
publication:(1998) AOV; Unie 55+
Samen verder
Election platform
publication:(1888) ARP
Program van actie bij de stembus van 1888
Election platform
publication:(1891) ARP
Program van actie bij de stembus van 1891
Election platform
publication:(1901) ARP
Program van urgentie Anti-Revolutionaire Partij
Election platform
publication:(1909) ARP
Program van actie 1909 Antirevolutionaire Partij
Election platform
publication:(1918) ARP
Program van actie 1918
Election platform
publication:(1922) ARP
Program van Actie 1922
Election platform
publication:(1925) ARP
Stembusprogramma 1925
Election platform
publication:(1929) ARP
Program van actie voor de stembus van 1929
Election platform
publication:(1933) ARP
Verkiezingsmanifest 1933
Election platform
publication:(1937) ARP
Verkiezingsmanifest 1937
Election platform
publication:(1946) ARP
Program van actie voor de verkiezingen van 1946
Election platform
publication:(1948) ARP
Program van actie voor de verkiezingen van 1948
Election platform
publication:(1952) ARP
Program van actie voor de verkiezingen van 1952
Election platform
publication:(1956) ARP
Program van actie 1956
Election platform
publication:(1959) ARP
Program van Actie 1959
Election platform
publication:(1963) ARP
Program van Actie 1963
Election platform
publication:(1967) ARP
Program van Actie 1967-1971
Election platform
publication:(1970) ARP
Program van actie 1971-1975 van de Anti-Revolutionaire partij
Election platform
publication:(1971) ARP; CHU; KVP
Gemeenschappelijk Urgentie Program 1971-1975
Election platform
publication:(1972) ARP; CHU; KVP
Schets van beleid voor 1973 en volgende jaren
Election platform
publication:(2017) Artikel 1
Een nieuwe politiek van gelijkwaardigheid: verkiezingsprogramma
Election platform
publication:(2003) Alliantie voor Vernieuwing en Democratie; AVD
Kernthema van de "Alliantie voor Vernieuwing en Democratie"
Election platform
publication:(1989) Anti Werkloosheid Partij; AWP
Maak er ècht werk van
Election platform
publication:(2016) Basisinkomen Partij
Basisinkomen Partij: verkiezingsprogramma 2017
Election platform
publication:(1918) Bond van Christen-Socialisten
Verkiezingsprogram 1918
Election platform
publication:(1989) Bejaarden Centraal
De eigen stem van ouderen
Election platform
publication:(1963) Boerenpartij
Verkiezingsprogram 1963 : wat de "Boerenpartij" wil
Election platform
publication:(1967) Boerenpartij
Urgentieprogram 1967
Election platform
publication:(1971) Boerenpartij
Urgentieprogram 1971
Election platform
publication:(1972) Boerenpartij
Wat de Boeren-Partij wil (urgentieprogram 1972)
Election platform
publication:(1977) Boerenpartij
Wat de Boeren-Partij wil (urgentieprogram 1977)
Election platform
publication:(1909) BVL; Bond van Vrije Liberalen
Verklaring
Election platform
publication:(1918) BVL; Bond van Vrije Liberalen
Verkiezingsmanifest 1918
Election platform
publication:(1982) CD
Program van de Centrumpartij
Election platform
publication:(1989) CD
Concept partij-programma van de Centrumdemocraten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 6 september 1989
Election platform (Draft version)
publication:(1994) CD
Oost West Thuis Best
Election platform
publication:(1998) CD
Trouw aan rood wit blauw
Election platform
publication:(1977) CDA
Niet bij brood alleen
Election platform
publication:(1981) CDA
Programma CDA Tweede-Kamerverkiezingen 1981
Election platform
publication:(1982) CDA
Om een zinvol bestaan
Election platform
publication:(1986) CDA
Programma CDA Tweede-Kamerverkiezingen 1986
Election platform
publication:(1989) CDA
Verantwoord voortbouwen
Election platform
publication:(1994) CDA
Wat echt telt: werk, veiligheid, milieu
Election platform
publication:(1998) CDA
Samenleven doe je niet alleen : verkiezingsprogramma 1998-2002
Election platform
publication:(1998) CDA
Samenleven doe je niet alleen : concept-verkiezingsprogramma CDA 1998-2002
Election platform (Draft version)
publication:(2002) CDA
Betrokken samenleving, betrouwbare overheid
Election platform
publication:(2002) CDA
Betrokken samenleving, betrouwbare overheid
Election platform (Draft version)
publication:(2003) CDA
Financiële toelichting op programma 2002
Election platform
publication:(2006) CDA
Vertrouwen in Nederland. Vertrouwen in elkaar
Election platform
publication:(2006) CDA
Vertrouwen in Nederland. Vertrouwen in elkaar
Election platform (Draft version)
publication:(2010) CDA
Slagvaardig en samen
Election platform
publication:(2010) CDA
Slagvaardig en samen
Election platform (Draft version)
publication:(2012) CDA
Iedereen : verkiezingsprogramma 2012-2017
Election platform
publication:(2012) CDA
Iedereen : concept verkiezingsprogramma 2012-2017
Election platform (Draft version)
publication:(2017) CDA
Keuzes voor een beter Nederland: verkiezingsprogramma CDA 2017-2021
Election platform
publication:(2016) CDA
Concept verkiezingsprogramma 2017-2021: Keuzes voor een beter Nederland
Election platform (Draft version)
publication:(2006) Continue Directe Democratie Partij; CDDP
Kies voor kiezen
Election platform
publication:(1905) Christen-Democratische Partij; CDP
Program van actie Christen-Democratische Partij
Election platform
publication:(1918) CDP (Christen-Demokratische Partij)
Program van Actie
Election platform
publication:(1922) Christen-Demokratische Partij; CDP
Program van Actie 1922
Election platform
publication:(1925) Christen-Demokratische Partij; CDP; Christelijke Volkspartij; Christen-Democratische Bond; CDB
Urgentieprogram 1925
Election platform
publication:(1929) CDU; Christelijk-democratische Unie
Urgentie-program
Election platform
publication:(1933) CDU
Verkiezingsprogram 1933
Election platform
publication:(1937) CDU
Verkiezingsprogram 1937
Election platform
publication:(1901) CHK; Christelijk-Historischen Kiezersbond
Program Christelijk-Historischen Kiezersbond
Election platform
publication:(1922) CHU
Verkiezingsmanifest 1922
Election platform
publication:(1925) CHU
Verkiezingsmanifest 1925
Election platform
publication:(1929) CHU
Verkiezingsmanifest 1929
Election platform
publication:(1933) CHU
Verkiezingsmanifest 1933
Election platform
publication:(1937) CHU
Verkiezingsmanifest 1937
Election platform
publication:(1946) CHU
Urgentie Program 1946
Election platform
publication:(1948) CHU
Urgentie Program 1948
Election platform
publication:(1952) CHU
Verkiezingsmanifest 1952
Election platform
publication:(1956) CHU
Verkiezingsmanifest 1956
Election platform
publication:(1959) CHU
Verkiezingsmanifest 1959
Election platform
publication:(1963) CHU
Verkiezingsmanifest 1963
Election platform
publication:(1967) CHU
Verkiezingsmanifest 1967
Election platform
publication:(1971) CHU
Politiek werkprogram
Election platform
publication:(2003) De Conservatieven.nl
Verkiezingsprogramma
Election platform
publication:(1981) CP; Centrumpartij
Middenweg 1981
Election platform
publication:(1982) CP; Centrumpartij
Partijprogramma samengevat in 10 punten
Election platform
publication:(1986) CP'86; Centrumpartij
Partijprogramma van de Centrumpartij '86
Election platform
publication:(1989) CP'86; Centrumpartij
Voor een veilig en leefbaar Nederland!
Election platform
publication:(1929) CPH; CPN
Program voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1929
Election platform
publication:(1933) CPH; CPN
Verkiezingsprogram 1933
Election platform
publication:(1929) Communistische Partij in Holland
Verkiezingsleuzen 1929
Election platform
publication:(1922) CPN
Program van actie
Election platform
publication:(1925) CPN
Program van Actie
Election platform
publication:(1946) CPN
Program der C.P.N. (De Waarheid) voor de verkiezingen 1946
Election platform
publication:(1948) CPN
Verkiezingsprogram voor de verkiezingen 1948
Election platform
publication:(1956) CPN
Verkiezingsprogram CPN 1956
Election platform
publication:(1967) CPN
Program 1967 van de Communistische Partij van Nederland
Election platform
publication:(1971) CPN
Actieprogram Communistische Partij Nederland 1971
Election platform
publication:(1975) CPN
Actie- en eisenprogram 25ste congres CPN, juni 1975
Election platform
publication:(1981) CPN
Verkiezingsprogramma 1981
Election platform
publication:(1982) CPN
Verkiezingsprogramma 1982
Election platform
publication:(1986) CPN
Met alle macht
Election platform
publication:(1913) CSP; Christelijk-Sociale Partij
Program van de Christelijk-Sociale Partij
Election platform
publication:(1922) CSP; Christelijk-Sociale Partij
Program van Actie
Election platform
publication:(2002) ChristenUnie
Durf te kiezen voor normen
Election platform
publication:(2003) ChristenUnie
Samen leven naar Bijbelse waarden
Election platform
publication:(2006) ChristenUnie
Duurzaam voor elkaar
Election platform
publication:(2010) ChristenUnie
Vooruitzien
Election platform
publication:(2010) ChristenUnie
Vooruitzien
Election platform (Draft version)
publication:(2012) ChristenUnie
Voor de verandering : 7 christelijk-sociale hervormingen: verkiezingsprogramma 2013-2017
Election platform
publication:(2012) ChristenUnie
Voor de verandering : 7 christelijk-sociale hervormingen: Concept verkiezingsprogramma 2013-2017
Election platform (Draft version)
publication:(2016) ChristenUnie
Hoopvol realistisch: voorstellen voor een samenleving met toekomst. Verkiezingsprogramma 2017-2021
Election platform
publication:(2016) ChristenUnie
Hoopvol realistisch: voorstellen voor een samenleving met toekomst. Verkiezingsprogramma 2017-2021
Election platform (Draft version)
publication:(1967) D66
Verkiezingsprogramma Democraten '66
Election platform
publication:(1971) D66
Beleidsplan D'66
Election platform
publication:(1972) D66; PvdA; PPR
Keerpunt 1972. Regeerakkoord van de progressieve drie
Election platform
publication:(1977) D66
Het redelijk alternatief : verkiezingsprogramma 1977 politieke partij democraten '66
Election platform
publication:(1981) D66
Verkiezingsprogramma Democraten '66 1981-1985
Election platform
publication:(1982) D66
Programma D'66 Tweede-Kamerverkiezingen 1982
Election platform
publication:(1986) D66
Programma D66 Tweede-Kamerverkiezingen 1986
Election platform
publication:(1989) D66
Programma D66 Tweede-Kamerverkiezingen 1989
Election platform
publication:(1994) D66
Ruimte voor de toekomst
Election platform
publication:(1998) D66
Bewogen in beweging : 1998-2002 verkiezingsprogramma Democraten 66
Election platform
publication:(2002) D66
Toekomst in eigen hand : D66 verkiezingsprogramma 2002-2006
Election platform
publication:(2002) D66
Toekomst in eigen hand : D66 conceptverkiezings-programma 2002-2006
Election platform (Draft version)
publication:(2003) D66
Juist nu
Election platform
publication:(2006) D66
Het gaat om mensen
Election platform
publication:(2006) D66
Het gaat om mensen
Election platform (Draft version)
publication:(2010) D66
Anders Ja
Election platform
publication:(2010) D66
Anders Ja
Election platform (Draft version)
publication:(2012) D66
En nu vooruit : op weg naar een welvarende, duurzame toekomst: verkiezingsprogramma D66
Election platform
publication:(2012) D66
En nu vooruit : op weg naar een welvarende, duurzame toekomst, [concept]verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017
Election platform (Draft version)
publication:(2016) D66
Samen sterker - kansen voor iedereen. D66 verkiezingsprogramma 2017-2021
Election platform
publication:(2016) D66
Samen sterker - kansen voor iedereen. D66 concept-verkiezingsprogramma 2017-2021
Election platform (Draft version)
publication:(2016) D66
Samen sterker - kansen voor iedereen : samenvatting verkiezingsprogramma D66
Election platform (Draft version)
publication:(1977) DAC; Demokratisch Aktie Centrum - Vrijzinnig Demokraten
Enkele programmatische punten in telegramstijl
Election platform
publication:(2017) DBB; De Burger Beweging
Sta op voor eerlijk geld en democratie
Election platform
publication:(2016) DENK
Denkend aan Nederland. Verkiezingsprogramma DENK 2017-2021
Election platform
publication:(1972) Democratische Middenpartij; DMP
Verkiezingsprogramma 1972
Election platform
publication:(1994) De Nieuwe Partij
Tijd voor een nieuwe visie: verkiezingsuitgangspunten maart 1994
Election platform
publication:(1922) Democratische Partij
Voorlopig program van beginselen en van actie
Election platform
publication:(2012) Democratisch Politiek Keerpunt; DKP; TON
De keerpunten van het DPK
Election platform
publication:(2012) Democratische Partij Nederland
Verkiezingsprogramma 2012
Election platform
publication:(1971) DS'70
Verkiezingsprogram 1971
Election platform
publication:(1972) DS'70
Werkprogramma
Election platform (Draft version)
publication:(1977) DS'70
Vrijheid en solidariteit: in redelijkheid
Election platform
publication:(1981) DS'70
Morgen is nu! Verkiezingsprogramma 1981
Election platform
publication:(1982) DS'70
Verkiezingsprogramma 1982-1986
Election platform
publication:(2002) Duurzaam Nederland
Programma
Election platform
publication:(2003) Duurzaam Nederland
Duurzaam Nederland
Election platform
publication:(1918) Economische Bond
Werkprogram 1918
Election platform
publication:(2006) EénNL
EénNL, open, eerlijk, duidelijk
Election platform
publication:(1981) EVP; Evangelische Volkspartij
Verkiezingsprogramma 1981-1985
Election platform
publication:(1982) EVP; Evangelische Volkspartij
Omzien naar elkaar: verkiezingsprogramma 82-86
Election platform
publication:(1986) EVP; Evangelische Volkspartij
Vrede door gerechtigheid : verkiezingsprogramma 86-90. Omzien naar elkaar
Election platform
publication:(1989) EVP; Evangelische Volkspartij
Op heel de aarde: vrede door gerechtigheid
Election platform
publication:(1994) Federatieven
Meer welvaart door 'n slanke overheid en 'n schoon milieu
Election platform
publication:(2016) FvD; Forum voor Democratie
Concept verkiezingsprogramma 2017-2021
Election platform (Draft version)
publication:(1989) GroenLinks
Verder Kijken
Election platform
publication:(1994) GroenLinks
Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer en Europees Parlement 1994-1998
Election platform
publication:(1998) GroenLinks
Verkiezingsprogramma
Election platform
publication:(2002) GroenLinks
Overvloed en onbehagen
Election platform
publication:(2002) GroenLinks
Ontwerpverkiezingsprogramma : 2002-2006
Election platform (Draft version)
publication:(2003) GroenLinks
Protest en perspectief
Election platform
publication:(2002) GroenLinks
Protest en perspectief
Election platform (Draft version)
publication:(2006) GroenLinks
Groei mee
Election platform
publication:(2006) GroenLinks
Groei mee
Election platform (Draft version)
publication:(2010) GroenLinks
Klaar voor de toekomst
Election platform
publication:(2010) GroenLinks
Klaar voor de toekomst
Election platform (Draft version)
publication:(2012) GroenLinks
Groene kansen voor Nederland
Election platform
publication:(2012) GroenLinks
Groene kansen voor Nederland
Election platform (Draft version)
publication:(2017) GroenLinks
Tijd voor verandering. Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021
Election platform
publication:(2016) GroenLinks
Tijd voor verandering: concept-verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021
Election platform (Draft version)
publication:(1952) GPV
Aan de kiezers!
Election platform
publication:(1956) GPV
Aan de kiezers!
Election platform
publication:(1959) GPV
Aan de Kiezers!
Election platform
publication:(1963) GPV
Den Vaderland Getrouwe
Election platform
publication:(1967) GPV
Nederlands manifest-1967
Election platform
publication:(1971) GPV
Verkiezingsmanifest 1971: Balans van Nederland 1971
Election platform
publication:(1972) GPV
De weg uit de chaos
Election platform
publication:(1977) GPV
Verkiezingsprogram GPV 1977
Election platform
publication:(1981) GPV
Opdat het u wèl ga
Election platform
publication:(1982) GPV
Opdat het u wèl ga ...
Election platform
publication:(1986) GPV
Op koers naar morgen
Election platform
publication:(1989) GPV
Leven, nu en straks
Election platform
publication:(1994) GPV
Om een geloofwaardige overheid : verkiezingsprogramma 1994-1998
Election platform
publication:(1997) GPV
Vaste grond : verkiezingsprogramma van het GPV 1998-2002
Election platform
publication:(1989) De Groenen
Liever leven
Election platform
publication:(1994) De Groenen
Een vitale samenleving
Election platform
publication:(1998) De Groenen
Nederland verdient beter: verkiezingsprogramma De Groenen 1998-2002
Election platform
publication:(2001) De Groenen
Nederland verdient beter
Election platform
publication:(2002) De Groenen
Wordt het Groen of grijs?: partijprogramma 2003
Election platform
publication:(2012) De Groenen
Basisinkomen: brandstof van de economie: verkiezingsprogramma 2012
Election platform
publication:(1989) Grote Alliance Partij; GAP
Programma
Election platform
publication:(2006) GVIP; Groen Vrij Internet Partij
Partijprogramma Groen Vrij
Election platform
publication:(1989) Hollandse Democratische Luddieten; HDL
Voorlopig partijprogramma
Election platform (Draft version)
publication:(2010) Heel Nederland; Heel NL
Tijd voor vertrouwen!
Election platform
publication:(1922) HGS; Hervormd (Gereformeerde) Staatspartij
Voorlopig program van beginselen en van actie
Election platform
publication:(1925) HGS; Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij
Voorlopig program van beginselen en van actie
Election platform
publication:(1929) HGS; Hervormd (Gereformeerde) Staatspartij
Voorlopig program van beginselen en van actie
Election platform
publication:(1933) HGS; Hervormd (Gereformeerde) Staatspartij
Verkiezingsmanifest 1933
Election platform
publication:(1986) HP; Humanistische Partij
5 Fundamentele punten
Election platform
publication:(1989) HP; Humanistische Partij
Programma
Election platform
publication:(1981) Internationale Kommunistenbond; IKB
Geen bommen maar banen : eenheid in de strijd tegen de krisispolitiek
Election platform
publication:(2006) Islam-Democraten; Lijst 21
Een politieke stem van Nederlandse moslims : Verkiezingsprogramma Lijst 21/ Islam-Democraten
Election platform
publication:(2016) Jezusleeft
Het programma van de politieke partij Jezusleeft
Election platform
publication:(1977) KENml; Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland, marxisties-leninis
Verkiezingsprogramma (Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland, marxisties-leninisties)
Election platform
publication:(1901) KLSG; Katholieke leden van de Staten Generaal
Aanvulling van het program
Election platform
publication:(1952) KNP; Katholieke Nationale Partij
Katholieke Nationale Partij (1952) Program
Election platform
publication:(1998) Katholieke Politieke Partij; KPP
Voor een toekomst met waarden
Election platform
publication:(1946) KVP
Urgentieprogram 1946
Election platform
publication:(1948) KVP
Verkiezingsmanifest 1948
Election platform
publication:(1952) KVP
Werkprogram (verkiezingsprogramma 1952)
Election platform
publication:(1956) KVP
Werkprogram (Verkiezingsprogram 1956)
Election platform
publication:(1959) KVP
Verkiezingsmanifest 1959
Election platform
publication:(1963) KVP
Verkiezingsmanifest 1963
Election platform
publication:(1967) KVP
Werkprogram 1967-1971: Dit wil de KVP
Election platform
publication:(1970) KVP
Kernprogramma
Election platform
publication:(2006) LibDem; Liberaal Democratische Partij
Verkiezingsprogramma 2006
Election platform
publication:(2012) LibDem; Liberaal Democratische Partij
Én sociaal én liberaal : verkiezingsprogramma 2012 Liberaal Democratische Partij (LibDem)
Election platform
publication:(2016) Libertarische Partij
Verkiezingsprogramma Libertarische Partij 2017-2021
Election platform
publication:(1994) Libertarische Partij
De vrije markt bepaalt en betaalt
Election platform (Draft version)
publication:(2012) Libertarische Partij
Partijprogramma
Election platform
publication:(2017) LidK
Verkiezingsprogramma 2017-2021
Election platform
publication:(2006) Lijst 14
Kies met gezond verstand
Election platform
publication:(2010) Lijst 17
Lijst 17 leef(t) met lef
Election platform (Draft version)
publication:(1998) Kiezerscollectief; Lijst 21; Hulst, Hans; Steinen, Hein; Jong, Dr. Sjef de
Uitgangspuntenprogramma : ‘De democratie, dat bent u!’ / Kiezerscollectief (lijst 21)
Election platform
publication:(2006) Islam-Democraten Lijst 21
Een politieke stem van Nederlandse moslims
Election platform
publication:(2002) Leefbaar Nederland; LN
Leefbaar Nederland komt er nu aan!
Election platform
publication:(2003) Leefbaar Nederland; LN
Deze keer doen ze echt wat ze beloven
Election platform
publication:(1986) Loesje
Heb jij je buikvlinders al gedresseerd? Ik niet
Election platform
publication:(1922) Liberale Partij
Program
Election platform
publication:(2002) LPF; Lijst Pim Fortuyn
Zakelijk met een hart
Election platform
publication:(2003) LPF; Lijst Pim Fortuyn
Politiek is passie
Election platform
publication:(2006) LPF; Lijst Pim Fortuyn; Lijst 5 Fortuyn
Dit is niet het land wat ik voor mijn kinderen wil achterlaten
Election platform
publication:(1971) LPVB; Landelijke Partij voor Bejaarden
Verkiezingsprogramma van de Landelijke Partij voor Bejaarden
Election platform
publication:(2006) Liefde, Respect en Vrijheid Partij (LRVP) Het Zeteltje
Bij het begin beginnen ...
Election platform (Draft version)
publication:(1929) LSP; Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond
Werkprogram
Election platform
publication:(1933) LSP; Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond
Verkiezingsprogram
Election platform
publication:(1937) LSP; Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond
Urgentieprogram
Election platform
publication:(1901) Liberale Unie; LU
Hervormingsprogramma
Election platform
publication:(1909) Liberale Unie; LU
Program van actie
Election platform
publication:(1918) Liberale Unie; LU
Program van Actie 1918
Election platform
publication:(1967) LVP; Liberale Volkspartij
Programma van de Liberale Volkspartij
Election platform
publication:(2010) Partij voor Mens en Spirit; MenS
Bruggen bouwen naar een nieuwe wereld : programma voor de periode 2010-2014
Election platform
publication:(2010) Partij voor Mens en Spirit
Kort programma
Election platform
publication:(2012) Partij voor Mens en Spirit; Mens
Breng het hart naar de politiek! : Verkiezingsprogramma 2012
Election platform
publication:(2016) Partij voor Mens en Spirit; MenS
Breng het hart naar de politiek: verkiezingsprogramma 2017
Election platform
publication:(1929) Middenpartij voor Stad en Land
Program
Election platform
publication:(1951) Middenstandspartij voor handel, industrie ...
Concept program Middenstandspartij voor handel, industrie, ambacht, land en tuinbouw
Election platform (Draft version)
publication:(1918) Middenstandspartij
Werkprogram
Election platform
publication:(1989) Milieu-Defensie-Partij
Programma
Election platform
publication:(1994) Natuurwetpartij; NWP
Beginsel- en partijprogramma Natuurwetpartij
Election platform
publication:(1998) Natuurwetpartij; NWP
Natuurwetpartij : Speerpunt van het programma
Election platform
publication:(1922) Nederlandse Bond van Belastingbetalers
Verkiezingsprogram van den Ned. Bond van Belastingbetalers
Election platform
publication:(1918) Nationale Bond van Protestantsche Kiezers in Nederland
Program van Actie 1918
Election platform
publication:(1933) Nationale Boeren, Tuinders en Middenstandspartij (NBTMP)
Werkprogram
Election platform
publication:(1994) NCPN
Verkiezingsprogram voor de Tweede Kamerverkiezingen van de Nieuwe Communistische Partij-NCPN
Election platform
publication:(1998) NCPN
Stemmen op de NCPN : stemmen voor menselijke waardigheid
Election platform
publication:(2003) NCPN
Gewoon weer Communisten kiezen!
Election platform
publication:(2012) Nederland Lokaal; NL
Nederland Lokaal verkiezingsprogramma
Election platform
publication:(2006) Nederland Transparant
Transparantie, Integriteit, Openheid, Verantwoording en een nieuwe koers
Election platform
publication:(2017) Nieuwe Wegen
Maak Nederland van jou & Laat mensen hun werk doen: verkiezingsprogramma Nieuwe Wegen 2017-2021
Election platform
publication:(2010) Nieuw Nederland
Verbonden in vrijheid
Election platform
publication:(1922) NKP (Nieuw Katholieke Partij)
Program
Election platform
publication:(2012) NLB; Nederlandbeter
Onze kernpunten
Election platform
publication:(1971) NMP; Nederlandse Middenstands Partij
Prioriteiten programma
Election platform
publication:(1998) NMP; Nederlandse Middenstands Partij
NMP (Nederlandse Middenstands Partij)
Election platform
publication:(2002) NMP; Nieuwe Midden Partij
Verkiezingsprogramma 2002/2006
Election platform
publication:(1967) Noodraad; Noodraad-partij
Politiek programma van de Noodraad-partij
Election platform
publication:(1956) NOU; Nederlandse Oppositie Unie
Verkiezings-manifest
Election platform
publication:(1977) NVU; Nederlandse Volks-Unie
Kort program
Election platform
publication:(2016) Nieuwe Wegen
Speerpunten Nieuwe Wegen
Election platform (Draft version)
publication:(1967) NWP; Nederlandse Werknemerspartij
Verkiezingsprogram Nederlandse Werknemerspartij
Election platform
publication:(1918) NWV (Nederlands Werklieden-Verbond "Patrimonium")
Verkiezingsprogram 1918
Election platform
publication:(1922) NWV (Nederlands Werklieden-Verbond "Patrimonium")
Verkiezingsprogram 1922
Election platform
publication:(1925) NWV (Nederlands Werklieden-Verbond "Patrimonium")
Program van Wenschen
Election platform
publication:(2016) OndernemersPartij
OndernemersPartij verkiezingsprogramma
Election platform
publication:(1948) ONG; Onafhankelijke Nationale Groep
Programma van de "Onafhankelijke Nationale Groep" (1948)
Election platform
publication:(1948) Oude SDAP VPW
Oude SDAP VPW - program
Election platform
publication:(1985) PAB; Partij Algemeen Belang
Concept verkiezingsprogramma
Election platform (Draft version)
publication:(2010) Partij één
Kansen voor iederéén
Election platform
publication:(1994) Patriottisch Democratisch Appèl; PDA
Ideologisch manifest
Election platform
publication:(1989) Partij Democratisch Socialisten
Alternatief '89: Het roer moet om
Election platform
publication:(1963) Partij Economisch Appèl; PEA
Meer vrijheid, door minder belasting
Election platform
publication:(1986) Partij Geluk voor Iedereen
Verkiezingsprogramma
Election platform
publication:(2010) Piratenpartij
Kennis is macht
Election platform
publication:(2012) Piratenpartij
Partijprogramma Piratenpartij Nederland 2012
Election platform
publication:(2016) Piratenpartij
Programma landelijke verkiezingen 2017
Election platform
publication:(2016) Piratenpartij
Conceptprogramma Tweede kamerverkiezingen 2017 Piratenpartij
Election platform (Draft version)
publication:(1918) Plattelandersbond
Programmapunten
Election platform
publication:(1922) Plattelandersbond
Programpunten
Election platform
publication:(1925) Plattelandersbond
Program (Richting Braat)
Election platform
publication:(1929) Plattelandersbond
Program
Election platform
publication:(1922) Platteland-Partij
Beginselprogram
Election platform
publication:(1994) PMR; Partij voor Milieu en Recht
Sober, Realistisch, Milieuvriendelijk
Election platform
publication:(2010) Partij voor Mens en Spirit
Bruggen bouwen naar een nieuwe wereld
Election platform
publication:(1994) Politieke Unie 55+; Unie 55+
Concept verkiezingsprogramma/partijprogramma
Election platform (Draft version)
publication:(1971) PPR
Verkiezingsprogram 1971 PPR
Election platform
publication:(1972) PPR
Programma
Election platform
publication:(1977) PPR
Programma PPR Tweede-Kamerverkiezingen 1977
Election platform
publication:(1981) PPR
PPR Programma 1981-1985
Election platform
publication:(1982) PPR
Programma PPR Tweede-Kamerverkiezingen 1982
Election platform
publication:(1986) PPR
Verzet en vernieuwing
Election platform
publication:(1989) PPvO; Politieke Partij voor Ouderen
Verkiezingsprogramma
Election platform
publication:(1959) PSP
Verkiezingsmanifest
Election platform
publication:(1963) PSP
Verkiezingsmanifest 1963
Election platform
publication:(1967) PSP
Programma 1967-1971
Election platform
publication:(1971) PSP
Werkprogramma '71-'75
Election platform
publication:(1977) PSP
Aktieprogramma PSP 1977-1981
Election platform
publication:(1981) PSP
Verkiezingsprogramma PSP 1981-1985
Election platform
publication:(1982) PSP; Pacifistische Socialistische Partij
Verkiezingsprogramma 1981-1985
Election platform
publication:(1986) PSP
Programma PSP Tweede-Kamerverkiezingen 1986
Election platform
publication:(1994) Pacifistisch Socialistische Partij '92; PSP'92
Verkiezingsprogramma 1994-1998
Election platform
publication:(1946) PvdA
Urgentieprogram
Election platform
publication:(1948) PvdA
Verkiezingsprogram 1948
Election platform
publication:(1952) PvdA
Verkiezingsprogram 1952
Election platform
publication:(1956) PvdA
Verkiezingsprogram 1956
Election platform
publication:(1959) PvdA
Verkiezingsprogram 1959
Election platform
publication:(1963) PvdA
Verkiezingsmanifest 1963
Election platform
publication:(1967) PvdA
Verkiezingsprogram 1967 van de Partij van de Arbeid
Election platform
publication:(1971) PvdA
Verkiezingsprogramma 1971-1975
Election platform
publication:(1977) PvdA
Programma PvdA Tweede-Kamerverkiezingen 1977
Election platform
publication:(1981) PvdA
Weerwerk
Election platform
publication:(1982) PvdA
Programma PvdA Tweede-Kamerverkiezingen 1982
Election platform
publication:(1986) PvdA
De toekomst is van iedereen
Election platform
publication:(1989) PvdA
Programma PvdA Tweede-Kamerverkiezingen 1989
Election platform
publication:(1994) PvdA
Wat mensen bindt : verkiezingsprogramma Tweede Kamer 1994-1998
Election platform
publication:(1998) PvdA
Een wereld te winnen : verkiezingsprogramma Tweede Kamer 1998-2002
Election platform
publication:(1997) PvdA
Een wereld te winnen : ontwerp verkiezingsprogramma 1998-2002
Election platform (Draft version)
publication:(2002) PvdA
Samen voor de toekomst
Election platform
publication:(2002) PvdA
Samen voor de toekomst
Election platform (Draft version)
publication:(2002) PvdA
Voor verantwoordelijkheid, respect en solidariteit : verkiezingsmanifest 2003-2007
Election platform
publication:(2006) PvdA
Samen sterker : werken aan een beter Nederland. Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2006
Election platform
publication:(2006) PvdA
Samen sterker : werken aan een beter Nederland. Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006
Election platform (Draft version)
publication:(2010) PvdA
Iedereen telt mee
Election platform
publication:(2010) PvdA
Iedereen telt mee
Election platform (Draft version)
publication:(2012) PvdA
Nederland sterker & socialer : verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012
Election platform
publication:(2012) PvdA
Nederland sterker & socialer : concept-verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012
Election platform (Draft version)
publication:(2017) PvdA
Een verbonden samenleving: verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2017
Election platform
publication:(2016) PvdA
PvdA. Een verbonden samenleving: concept-verkiezingsprogramma 2017
Election platform (Draft version)
publication:(1971) PvdA; D66; PPR
Hoofdlijnen van een Regeringsprogram 1971-1975 : versnelde oplossing van oude problemen. Integrale aanpak van nieuwe problemen
Election platform
publication:(2003) PvdD; Partij voor de Dieren
Verkiezingsprogramma
Election platform
publication:(2006) PvdD; Partij voor de Dieren
220x liever voor mens, dier, natuur en milieu
Election platform
publication:(2006) PvdD; Partij voor de Dieren
220x liever voor mens, dier, natuur en milieu
Election platform (Draft version)
publication:(2010) PvdD; Partij voor de Dieren
Recepten voor mededogen en duurzaamheid
Election platform
publication:(2010) PvdD; Partij voor de Dieren
Recepten voor mededogen en duurzaamheid
Election platform (Draft version)
publication:(2012) PvdD; Partij voor de Dieren
Hou vast aan je idealen : laat ze niet wegcijferen: verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012
Election platform
publication:(2012) PvdD; Partij voor de Dieren
Hou vast aan je idealen : laat ze niet wegcijferen: verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012
Election platform (Draft version)
publication:(2016) Partij voor de Dieren
Plan B. Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Hou vast aan je idealen
Election platform
publication:(2016) Partij voor de Dieren
Plan B. Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Hou vast aan je idealen
Election platform (Draft version)
publication:(2012) PVDM en alle overige aardbewoners; PVDM
Verkiezingsprogramma Partij voor de Mens en alle overige aardbewoners
Election platform
publication:(2002) Partij van de Toekomst; PvdT
Denk mee met de PvdT
Election platform
publication:(2003) Partij van de Toekomst; PvdT
Verkiezingsprogramma
Election platform
publication:(2012) Partij van de Toekomst; PvdT
Basispartijprogramma 2012 Partij van de Toekomst
Election platform
publication:(1946) Partij van de Vrijheid; PvdV
Beknopt program van de Partij van de Vrijheid
Election platform
publication:(2006) PVN; Partij voor Nederland; Groep Nawijn
Verkiezingsprogramma 2006 Partij voor Nederland
Election platform
publication:(1967) PvO; Partij voor Ongehuwden
Verkiezingsprogramma Partij voor Ongehuwden
Election platform
publication:(1952) PvRV; Partij voor 'Recht en Vrijheid'
Urgentie-Programma
Election platform
publication:(2006) PVV; Groep Wilders
Verkiezingspamflet
Election platform
publication:(2010) PVV
De agenda van hoop en optimisme
Election platform
publication:(2012) PVV
Hún Brussel, óns Nederland : verkiezingsprogramma 2012-2017
Election platform
publication:(2016) PVV
Nederland weer van ons! Concept-verkiezingsprogramma PVV 2017-2021
Election platform (Draft version)
publication:(2016) PVV
Plan Wilders voor Nederland. Toelichting op de speerpunten van de PVV
Election platform
publication:(2003) Ratelband.nl
Verkiezingsprogramma
Election platform
publication:(1981) Realisten '81
Partijprogram Realisten '81
Election platform
publication:(1989) Realisten Nederland
Programma 1989
Election platform
publication:(1994) Rebel
Fight the power!
Election platform
publication:(1972) RKPN; Rooms Katholieke Partij Nederland
Partijprogramma Rooms Katholieke Partij Nederland
Election platform
publication:(1977) RKPN; Rooms Katholieke Partij Nederland
Partijprogramma Rooms Katholieke Partij Nederland
Election platform
publication:(1981) RKPN; Rooms Katholieke Partij Nederland
Partijprogramma Rooms Katholieke Partij Nederland
Election platform
publication:(1982) RKPN; Rooms Katholieke Partij Nederland
Partijprogramma Rooms Katholieke Partij Nederland
Election platform
publication:(1918) RKSP
Program
Election platform
publication:(1922) RKSP
Roomsch-Katholiek Staatsprogram
Election platform
publication:(1925) RKSP
Program van Actie 1925
Election platform
publication:(1929) RKSP
Program van actie 1929
Election platform
publication:(1933) RKSP
Program 1933
Election platform
publication:(1937) RKSP
Program van Actie 1937
Election platform
publication:(1925) Roomsch-Katholieke Volkspartij (RKVP)
Program
Election platform
publication:(1929) Roomsch-Katholieke Volkspartij (RKVP)
Werkprogram 1929
Election platform
publication:(1933) Rooms-Katholieke Volkspartij (RKVP)
Verkiezingsprogram 1933
Election platform
publication:(1977) RPF
Verkiezingsprogram RPF 1977
Election platform
publication:(1981) RPF
Om U te dienen
Election platform
publication:(1982) RPF
Om U te dienen : Verkiezingsprogramma 1981-1985
Election platform
publication:(1986) RPF
Waar het op aankomt : Bijbels verantwoord beleid
Election platform
publication:(1989) RPF
Geroepen tot Gerechtigheid
Election platform
publication:(1994) RPF
Verantwoord kiezen, rechtvaardig delen
Election platform
publication:(1998) RPF
Recht uit het hart : christelijk-sociaal perspectief
Election platform
publication:(1998) RPF
Recht uit het hart : christelijk-sociaal perspectief : concept
Election platform (Draft version)
publication:(1933) RSP (Revolutionnair Socialistische Partij)
Verkiezingsprogram 1933
Election platform
publication:(1981) RVP; Rechtse Volkspartij
Wat de Rechtse Volkspartij wil (Urgentieprogramma)
Election platform
publication:(1994) Republikeinse Volks Partij 2000+; RVP 2000+
Open - ontwerp partij programma RVP : 10 Super Speerpunten Extra
Election platform (Draft version)
publication:(1985) Socialistiese Arbeiderspartij; SAP
Voor de verandering
Election platform
publication:(1989) Socialistiese Arbeiderspartij; SAP
Presenteer de rijken de rekening
Election platform
publication:(1994) Socialistiese Arbeiderspartij; SAP
Grenzeloos solidair
Election platform
publication:(1994) SBP; Solidariteit Boerenpartij
Het moet anders. Zo kan het niet langer
Election platform
publication:(1901) SDAP
Verkiezingsprogram Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
Election platform
publication:(1909) SDAP
Punten 1909 Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
Election platform
publication:(1918) SDAP
Verkiezingsprogram 1918
Election platform
publication:(1921) SDAP
Verkiezingsprogram
Election platform
publication:(1925) SDAP
Verkiezingsprogram 1925
Election platform
publication:(1929) SDAP
Verkiezingsprogram 1929
Election platform
publication:(1933) SDAP
Resolutie en Verkiezingsprogram 1933
Election platform
publication:(1937) SDAP
Verkiezingsprogram 1937
Election platform
publication:(1918) SDP; Sociaal-Democratische Partij in Nederland
Verkiezingsprogram Sociaal-Democratische Partij in Nederland
Election platform
publication:(1998) Senioren 2000
Bouwstenen voor de 21e eeuw : verkiezingsprogramma 1998-2002
Election platform
publication:(1998) Senioren 2000
Bouwstenen voor de 21e eeuw : ontwerp verkiezingsprogramma
Election platform (Draft version)
publication:(1918) SGP
Program (1918)
Election platform
publication:(1922) SGP
Program
Election platform
publication:(1929) SGP
Program
Election platform
publication:(1946) SGP
Staatkundig-Gereformeerde Partij (1946) Program
Election platform
publication:(1948) SGP
Program
Election platform
publication:(1952) SGP
Program
Election platform
publication:(1956) SGP
Staatkundig-Gereformeerde partij (1956) Program
Election platform
publication:(1967) SGP
Verkiezingsprogramma der Staatk. Geref. Partij 1967
Election platform
publication:(1977) SGP
Verkiezingsprogram SGP 1977 "Signalen voor Goede Politiek"
Election platform
publication:(1981) SGP
Gerechtigheid verhoogt een volk
Election platform
publication:(1982) SGP
Gerechtigheid verhoogt een volk
Election platform
publication:(1986) SGP
In trouw recht doen
Election platform
publication:(1989) SGP
Bij leven en welzijn
Election platform
publication:(1994) SGP
Vast en zeker
Election platform
publication:(1998) SGP
Woord houden
Election platform
publication:(2001) SGP
Tot Uw dienst
Election platform
publication:(2001) SGP
Tot Uw dienst
Election platform
publication:(2006) SGP
Naar eer en geweten
Election platform
publication:(2006) SGP
Naar eer en geweten
Election platform (Draft version)
publication:(2010) SGP
Daad bij het woord
Election platform
publication:(2010) SGP
Daad bij het woord
Election platform (Draft version)
publication:(2012) SGP
Daad bij het Woord! : verkiezingsprogramma 2012-2017
Election platform
publication:(2012) SGP
Daad bij het Woord : de SGP stáát ervoor!: speerpunten verkiezingsprogramma 2012-2017
Election platform
publication:(2017) SGP
Stem voor het leven: verkiezingsprogramma SGP 2017-2021
Election platform
publication:(2016) SGP
Stem voor het leven. Concept verkiezingsprogramma 2017-2021
Election platform (Draft version)
publication:(2006) SMP; Solide Multiculturele Partij
Eerlijke kansen voor alle burgers in Nederland
Election platform
publication:(1918) Socialistische Partij
Verkiezingsprogram 1918
Election platform
publication:(1922) Socialistische Partij
Verkiezingsprogram
Election platform
publication:(1994) Solidair '93
Beknopt verkiezingsprogramma Solidair '93
Election platform
publication:(2012) SOPN; Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland
Partijprogramma SOPN: samenhang, openheid, participatie, natuurzuiver
Election platform (Draft version)
publication:(1981) SOS; Samen Overleven of Sterven
Manifest van S.O.S.
Election platform
publication:(1977) SP
Dit jaar voor het eerst!
Election platform
publication:(1981) SP
Op 26 mei kan er veel veranderen...
Election platform
publication:(1986) SP
De SP maakt er werk van
Election platform
publication:(1989) SP
Voor een schone politiek
Election platform
publication:(1994) SP
Stem tegen, stem SP
Election platform
publication:(1998) SP
Tegengas!
Election platform
publication:(2002) SP
Eerste weg links
Election platform
publication:(2002) SP
Eerste weg links
Election platform (Draft version)
publication:(2003) SP
Eerste weg links : actieprogramma SP 2003-2007
Election platform
publication:(2002) SP
Eerste weg links : actieprogramma SP 2003-2007
Election platform (Draft version)
publication:(2006) SP
Een beter Nederland, voor hetzelfde geld
Election platform
publication:(2006) SP
Een beter Nederland, voor hetzelfde geld
Election platform (Draft version)
publication:(2010) SP
Een beter Nederland voor minder geld
Election platform
publication:(2010) SP
Een beter Nederland voor minder geld
Election platform (Draft version)
publication:(2012) SP
Nieuw vertrouwen : verkiezingsprogramma SP 2013-2017
Election platform
publication:(2012) SP
Nieuw vertrouwen : conceptverkiezingsprogramma SP 2013-2017
Election platform (Draft version)
publication:(2017) SP
#PakDeMacht: programma voor een sociaal Nederland voor de verkiezingen van 15 maart 2017
Election platform
publication:(2016) SP
Nu wij: conceptprogramma voor een sociaal Nederland voor de verkiezingen van 15 maart 2017
Election platform (Draft version)
publication:(1922) Staatspartij voor Volkswelvaart
Program van Actie
Election platform
publication:(2010) Trots op Nederland; TON
Vertrouwen en handhaven
Election platform
publication:(2006) Tamara's Open Partij; TOP
Verkiezings ABC
Election platform
publication:(1918) Unionisten Liga (Volkswelvaartpartij)
Program Unionisten Liga (Volkswelvaartpartij)
Election platform
publication:(1922) Unionisten Liga (Volkswelvaartpartij)
Program
Election platform
publication:(1922) Vrijheidsbond; LSP
Program van Actie (1922)
Election platform
publication:(1925) Vrijheidsbond; LSP
Program van Actie
Election platform
publication:(1901) VDB
Beginselverklaring en ontwerp-verkiezingsprogram Vrijzinnig-Democratische Bond
Election platform (Draft version)
publication:(1905) VDB
Werkprogram Vrijzinnig-Democratische Bond
Election platform
publication:(1909) VDB
Manifest Vrijzinnig Democratische Bond
Election platform
publication:(1918) VDB
Verkiezingsmanifest 1918
Election platform
publication:(1922) VDB
Verkiezingsmanifest 1922
Election platform
publication:(1925) VDB
Verkiezingsmanifest 1925
Election platform
publication:(1929) VDB
Verkiezingsprogram 1929
Election platform
publication:(1933) VDB
Verkiezingsmanifest 1933 : Houdt koers, kiest Marchant
Election platform
publication:(1937) VDB
Verkiezingsmanifest 1937
Election platform
publication:(2017) VDP
Stem op Vrije Democratische Partij: Help mee voor een betere toekomst
Election platform
publication:(1918) Verbond tot Democratisering der Weermacht
Program
Election platform
publication:(1922) Verbond tot Democratisering der Weermacht
Program
Election platform
publication:(2016) Vrede en Recht
Grote schoonmaakplan: verkiezingsprogramma 2017
Election platform
publication:(1994) VIP; Vrije Indische Partij
Verkiezingsprogramma 1994-1998
Election platform
publication:(2002) VIP; Vrije Indische Partij; OuderenUnie
Programma van de Vrije Indische Partij
Election platform
publication:(1989) VMP; Vooruitstrevende Minderheden Partij
Samenvatting partijprogramma 1989
Election platform
publication:(1933) VNH; Verbond voor Nationaal Herstel
Manifest Verbond voor Nationaal Herstel
Election platform
publication:(2016) Voor Nederland; VNL
Voor Nederland. Verkiezingsprogramma 2017-2021
Election platform
publication:(2016) Vrijzinnige Partij
Vrijzinnige Partij: fix the basics. Verkiezingsprogramma 2017-2021
Election platform
publication:(1989) Vrouwenpartij
De vrouwenpartij wil: beleidsprogramma 1989/1990
Election platform
publication:(2002) VSP; Verenigde Senioren Partij
Bezinning
Election platform
publication:(2006) VSP; Verenigde Senioren Partij
Werk in uitvoering
Election platform
publication:(1948) VVD
Urgentieprogram
Election platform
publication:(1952) VVD
Verkiezingsprogram 1952
Election platform
publication:(1956) VVD
Verkiezingsmanifest 1956
Election platform
publication:(1959) VVD
Verkiezingsmanifest 1959 : Op het keerpunt
Election platform
publication:(1963) VVD
Verkiezingsmanifest 1963
Election platform
publication:(1967) VVD
Verkiezingsprogram 1967
Election platform
publication:(1971) VVD
Liberalen op nieuwe wegen : verkiezingsprogram 1971-1975
Election platform
publication:(1972) VVD
Urgentieprogramma
Election platform (Draft version)
publication:(1972) VVD
De VVD belooft niet meer dan mogelijk is, kies Wiegel. Urgentieprogram 1972
Election platform
publication:(1977) VVD
Vrijheid werk samenwerking
Election platform
publication:(1981) VVD
Samen aan het werk
Election platform
publication:(1982) VVD
Urgentieprogramma 1982
Election platform
publication:(1986) VVD
Als de toekomst je lief is ...
Election platform
publication:(1989) VVD
Een kansvolle toekomst : naar een nieuw evenwicht
Election platform
publication:(1994) VVD
Nederland moet weer aan de slag : kernprogramma 1994-1998
Election platform
publication:(1998) VVD
Investeren in uw toekomst
Election platform
publication:(1997) VVD
Investeren in uw toekomst. Ontwerp verkiezingsprogramma 1998-2002
Election platform (Draft version)
publication:(2002) VVD
Ruimte, respect & vooruitgang
Election platform
publication:(2002) VVD
Ruimte, respect & vooruitgang
Election platform (Draft version)
publication:(2003) VVD
De VVD maakt werk van Nederland
Election platform
publication:(2006) VVD
Voor een samenleving met ambitie
Election platform
publication:(2006) VVD
Voor een samenleving met ambitie
Election platform (Draft version)
publication:(2010) VVD
Orde op zaken
Election platform
publication:(2010) VVD
Orde op zaken
Election platform (Draft version)
publication:(2012) VVD
Niet doorschuiven maar aanpakken : verkiezingsprogramma VVD 2012-2017: Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012
Election platform
publication:(2012) VVD
Niet doorschuiven maar aanpakken : concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017
Election platform (Draft version)
publication:(2016) VVD
Zeker Nederland. VVD verkiezingsprogramma 2017-2021
Election platform
publication:(2016) VVD
Zeker Nederland: concept verkiezingsprogramma 2017-2021
Election platform (Draft version)
publication:(2016) VVD
Verkiezingsprogramma VVD 2017-2021: Zeker Nederland (overzicht)
Election platform (Draft version)
publication:(2016) VVD
Verkiezingsprogramma VVD 2017-2021: Zeker Nederland (samenvatting)
Election platform (Draft version)
publication:(2016) VVD; Mark Rutte
De volgende stap: mijn ambitie, mijn plan
Election platform
publication:(2016) VVD; Mark Rutte
De volgende stap: mijn ambitie, mijn plan (samenvatting)
Election platform


 
To top