Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Euromanifest

(1984) SGP; GPV; RPF

Inleiding en verantwoording

In 1984 worden de kiezers opgeroepen opnieuw hun stem uit te brengen voor het Europees Parlement. Naar ons oordeel is het gewenst dat de kiezer zich daarbij ook kan uitspreken voor een politiek programma dat principieel kiest
voor een vorm van Europese samenwerking uitgaande van zelfstandige Europese staten.
Overleg tussen de'SGP, de RPF en het GPV leidde tot de conclusie dat tussen onze partijen ten aanzien van de Europese politiek een grote mate van overeenstemming in politieke opvatting bestaat.
Deze drie partijen hebben dan ook besloten voor deze Europese Verkiezingen met een gemeenschappelijke lijst uit te komen. Die lijst vormt het resultaat van programmatische samenwerking, waarvan dit manifest, gebaseerd op de verkiezingsprogramma's, de politieke hoofdlijnen weergeeft.
De samenwerking maakt geen inbreuk op eigen grondslag en karakter van SGP, RPF en GPV, die zich als zelfstandige politieke partijen aan de kiezer presenteren.
De respectieve kandidaten van de drie partijen staan voor het verkiezingsprogramma van hun partij. Omdat zij verder deel uitmaken van de gemeenschappelijke lijst behoeven er geen stemmen verloren te gaan (en via restzetels naar grote partijen te gaan die een supranationaal Europa willen) door vrijwel kansloze aparte lijsten.
Zo kan de Nederlandse kiezer een verantwoorde keus maken die -naar wij hopen- zal leiden tot een daadwerkelijke afvaardiging in het Europees Parlement.
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/4c4d9c57b938f


 
To top