Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Europa 7 juni 1979

(1979) PvdA; Federatie van Socialistische en Sociaal-Democratische partij

Federatie van Socialistische- en Sociaal-Democratische partijen in de EEG

Donderdag 7 juni kiezen we voor het
eerst rechtstreeks onze afgevaardigden
naar het parlement van de Europese
Gemeenschap. Dat worden er voor
Nederland totaal 25.
Vijfentwintig landgenoten in een
parlement dat 410 zetels gaat tellen. Wie
wat wil bereiken, zal moeten
samenwerken. Met gelijkgezinden uit de
8 andere landen van de Gemeenschap.
Wie voor de Partij van de Arbeid in het
parlement van de Gemeenschap wordt
gekozen, vindt de basis voor
samenwerking allereerst in de
Socialistische Fraktie, waarin de
socialisten uit de negen landen zijn
verenigd. Maar ook met andere
vooruitstrevende in het parlement zullen
PvdA'ers waar mogelijk gezamenlijk
optreden.
De PvdA afgevaardigden zijn in het
'Europees Parlement' gebonden aan het
verkiezingsprogramma van de partij.
Dat programma werd door het
partijcongres op 10 februari 1978
vastgesteld. Waar het programma over
politieke problemen geen uitsluitsel geeft
geldt voor de PvdA-ers het nationale
programma 'Voorwaarts' dan wel het
nieuwe Beginselprogram van de partij,
dat oktober 1977 werd vastgesteld.
In de Gemeenschap werken socialisten
en sociaal-democraten zowel in het
parlement als daarbuiten samen. Samen
ontwierpen ze een "Oproep aan de
Kiezer". Op het tiende congres van de
"Federatie", dat van 10 tot en met
12 januari 1979 in Brussel werd
gehouden, werd dat door alle partijen
aanvaard.
Die oproep geeft aan wat de Europese
Socialisten en Sociaal- Democraten
gemeenschappelijk in het parlement
zullen nastreven.
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/4c4d8c4dbb961


 
To top