Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Het (on)gelijk van Hans Achterhuis

(1990) Tempel, Paulien van der

In: Socialisme en democratie

N.a.v.: Moralisme als internationalisme: socialisme als ontwikkelingshulp / H. Achterhuis. In: Het tiende jaarboek voor het democratisch socialisme. - Amsterdam : Wiardi Beckman Stichting, 1989

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/086447599

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top