Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
Home RUG   Publicaties NPP   Archief   artikel   S & D   1988
English | Nederlands

1988

publication:(1988) Driel, Pieter van; Krozer, Joram
Milieubehoud en innovatie in de industrie
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Hartmans, Rob
Het socialisme van Willem Banning : bij de honderdste geboortedag van een 'vergeten' ideoloog
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Toorn, Willem van
De schrijver, een dissident?
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Rozemond, S.
'Schuivende Panelen' en Europa
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Achterhuis, Hans
Filosoof of intellectueel?
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Ippel, Pieter
Verdeelde samenleving
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Dankert, Piet
Schuivende Panelen op de markt
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Emmerij, Louis
Over zwevende panelen in de no-nonsense tijd
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Driel, Simon van
Weinig visie op sociale zekerheid
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Douma, Kris
Arbeidstijdverkorting, herbezetting en controle : dilemma's in het werk- gelegenheidsbeleid
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Helden, Jan van; Slijkhuis, Jan
De andere provincie : een evaluatie van de collegeprogramma's 1987-1991
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Berg, J.Th.J. van den
Het CDA tussen Zijlstra en Lubbers
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Kooistra, Sander
Liberalen en christen-democraten over technologie
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Mentzel, Maarten
Professionalisering van volkshuisvesting en stedebouw aan het begin van deze eeuw
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Siccama, J.G.
Defensienota 1987
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Roethof, H.
Het primaat van de vrijheid : over seksualiteit en strafrecht
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Albeda, W.
'Schuivende Panelen' : het belang van de vakbeweging
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Bergh, Greetje van den
Eén-dimensionaal socialisme
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Dijk, Ineke van
Individualisering en solidariteit
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Beer, Paul de
Academische strijd om de arbeidsmarkt
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Roscam Abbing, E.W.
De kwaliteit van de gezondheidszorg
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Stuurman, Siep
Modder en kwel
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Outshoorn, Joyce; Ribberink, Anneke; Charmant, Hans
De grote verdwijntruc : over het feminisme als politieke stroming
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Gaultier de la Ferrière, Jacques; Gablentz, Otto van der
Frankrijk, de Frans-Duitse samenwerking en de Europese veiligheid
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Catz, Folkert; Vreeman, Ruud
De vakbeweging voorbij? 'Schuivende Panelen' over arbeidsverhoudingen
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Wallage, Jacq.
Regeren in een luchtbel
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Dubbeld, D.
Produktiecoöperaties in Nederland : het dilemma van de verzakelijking en marginalisering
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Derksen, Wim
Naar een pluralistisch socialisme : de PvdA en de gemeente
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Traa, Maarten van
Overtuiging en wetenschap
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Havermans, Jos; Gijselhart, Michel
'De onmiskenbare tragiek van Jacques de Kadt' : een interview met J.M. den Uyl
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Pels, Dick
Intellectuelen-socialisme in Nederland 1894-1940
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Schrijver, Nico; Verloren van Themaat, Joan
De Derde Wereld tussen Schuivende Panelen
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Mulder, Bertus
Naar een Europees sociaal beleid
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Ribberink, Anneke
De spanning tussen gelijkheid en verschil : twintig jaar feminisme in Nederland
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Gerrits, André
Bondgenoten binnen zekere grenzen
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Noort, W.J. van
De eerste rode wethouders van Rotterdam
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Oversloot, J.
Aleksandr Zinovjev en het wachten
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Korevaar, Kees
Vakbondswerk in bedrijven
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Linschoten, R.
Flexibiliteit geen vrijblijvendheid : over de koppeling van lonen en uitkeringen
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Blom, Rik; Schuyt, Jim
Helpers weg : de volkshuisvesting de jaren negentig in
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Patijn, S.
Regionaal beleid
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Hartmans, Rob
1988 : Banning redivivus?
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Wit, Th.W.A. de
De souvereiniteit van de laatste instantie
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Perry, Jos
Over de jaren veertig, zestig en tachtig
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Kunneman, Harry
De betekenis en de beperkingen van het post-modernisme als politieke filosofie
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Huitzing, An
Opvoeden is geen kinderspel
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Beek, Relus ter; Ruiter, Bob de
Utopisme, realisme en de bom
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Varkevisser, J.
Gespiegeld in de tijd : de ontwikkeling van de AOW
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Priemus, Hugo
Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening : veel nota, weinig beleid
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Heering, Aart
Boecharin, Togliatti en het stalinisme in Italië
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Oosterbaan, Warna
De vroege geschiedenis van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Verrips, Ger
Zorgen bij een zelfportret
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Pronk, Jan
Over politiek en economisch pluralisme : kanttekeningen bij een studie over sociaal-democratie en mensenrechten
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Kroes, Rob
De Amerikaanse Democraten na acht jaar Reagan
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Berg, J.Th.J. van den
Massamedia en sociaal-democratische beginselen van cultuurpolitiek
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Krop, Marnix
Een Duits verlangen naar Europa
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Berg, J.Th.J. van den
Journalistieke gemakzucht
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Brands, M.C.
De buitenlandse politiek van een verwend volk
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Wöltgens, Thijs
Politieke economie en economische politiek
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Leijnse, Frans
De blijvende noodzaak van een rechtvaardig inkomensbeleid
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Verwey-Jonker, H.
Argumenten vóór een bevolkingspolitiek
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Janssen, R.T.J.D.
Arbeidsvoorzieningswet : arbeidsmarktbeleid op afstand
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Zonneveld, Michiel
De PvdA en de mythe van de indolente jeugd
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Kalma, Paul
Een 'New Deal' voor de jaren '90? De leerzame koerswijziging van Amerika's Democraten
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Drees, W.
Oudedagsvoorzieningen
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Oele, A.P.
Schone brandstof voor het socialisme : verkenningen in het grensgebied van pragmatisme en ideologie
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Meijer, Wim
Het debat moet eigenlijk nog beginnen : kanttekeningen bij een WBS-rapport
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Harmsen, Ger
Hollandse kneuterigheid : Kalma bewondert de natuur op sterk water
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Beus, Jos de
Zachte argumenten voor een hard liberalisme : over Kinneging's 'liberalisme'
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Korevaar, Kees
Bewogen beweging : decentralisatie of zeggenschap?
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Blokland, Hans
Sociale cultuurspreiding : complot of ideaal?
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Junger-Tas, Josine
Criminaliteitspreventie in de praktijk
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Wiebrens, Casper
Politiesterkte : verdeling van veiligheid of van voorrechten?
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Cramer, N.
Drees - dertig jaar later
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Nelissen, Piet
Sociaal-democratie en de onschuld van het andersom denken
Tijdschriftartikel
publication:(1988) Hoffman, Leen
De onmacht van de sociologie
Tijdschriftartikel


 
Home RUG   Publicaties NPP   Archief   artikel   S & D   1988
To top