Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
Home RUG   Publicaties NPP   Archief   artikel   Idee   1997
English | Nederlands

1997

publication:(1997) Fokkink, Pieter
Een maatschappelijke democratie : over individualiteit, zelfbeschikking en de noodzaak van participatie door allen
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Breed, Kees
Het narratieve als alternatief : een nieuwe visie op democratie
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Varkevisser, Allan; Evenhuis, Carien; Jeekel, Hans; Vries, Christiaan de
Zelfbeschikking en veranderingsliefde : een driegesprek over het mensbeeld van D66 tussen Carien Evenhuis, Hans Jeekel en Christiaan de Vries
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Kuijper, Joost
Technologie en menselijke vrijheid
Tijdschriftartikel
publication:(1997)
Individualiteiten
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Verhaar, Kees; Varkevisser, Allan; Ploeg, Jan Douwe van der
Hoe moet een boer boeren? : "Zuid-Amerika is nog volop aanwezig in de Nederlandse landbouw": : een gesprek met landbouwsocioloog Jan Douwe van der Ploeg over de betekenis en relevantie van bedrijfsstijlen in de hedendaagse landbouw, rural development en e
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Groothuizen, Michel
D66 en Europa
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Varkevisser, Allan
De beker van Marijnissen
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Entzinger, Han
Een trein genaamd Europa
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Varkevisser, Allan; Zeeman, Michaël
Wat maakt Europa zo Europees? : een gesprek met Michaël Zeeman over de mentaliteitsverandering in Europa, de koffiegrenzen van Europa en de rol van politici en cultuurdragers bij het unificatieproces
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Buuren, Jelle van
De donkere kamers van Europa
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Minderhoud, Frédérique
Europees infrastructuurbeleid en de gevolgen voor natuur en milieu
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Dingemans, Sebastian; Varkevisser, Allan
Hoe moet het nou met Europa?
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Vet, Jan Maarten de
Naar een economisch beleid voor de 21e eeuw
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Idenburg, Philip A.
Electronisch schaduwparlement
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Schuyt, Kees
1966-1996 : is de emancipatie van de burger geslaagd?
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Soest, Jan Paul van
Milieu en economie in vijfvoud
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Kuijper, Joost; Varkevisser, Allan; Folstar, Peter
Leergeld voor een duurzame toekomst : in gesprek met Peter Folstar, lid van de Raad van Bestuur van TNO, over technologie en duurzaamheid
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Lierop, Marco van
Grote ramen op het zuiden en kleine op het noorden
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Kuijper, Joost; Varkevisser, Allan
De economie tussen Milieu en Natuur
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Hulten, Michel van
Hoe groot moet een kabinet zijn? : heropening van een debat
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Boogerd, Johanna
Europees landbouwbeleid op de helling
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Bos, Bob van den
Aanval op de oorlog : de verdediging van de vrede op langere termijn
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Kuijper, Joost
D66: onbevangen en creatief
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Glastra van Loon, Jan
Overleven, een collectieve verantwoordelijkheid
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Verhaar, Kees; Varkevisser, Allan
Van arena tot dansvloer : een inleiding op het thema: de overwerkte arbeidsmarkt
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Verhaar, Kees
Piramides voor de staat
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Pomp, Marc
De vrouw moet aan de bak! : over de ontwikkeling van de beroepsbevolking tussen nu en 2020
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Verhaar, Kees; Varkevisser, Allan
De employable flexwerker
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Schilfgaarde, Paul van
De verbroken dialoog in de grote stad
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Varkevisser, Allan; Jansma, L.
Friesland: een culturele regio in een federaal Europa : in gesprek met L. Jansma, directeur van de Fryske Akademy, over het lot van autochtone minderheden in het verenigd Europa van de toekomst
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Idenburg, Philip A.
De Kamer als politieke doofpot
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Ruiter, Bob de
Donkere wolken boven de Republica Srpska
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Prizmic, Vinko
De terugkeer als oplossing : migratie, emigratie, immigratie, integratie, remigratie
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Varkevisser, Allan
De politieke maat
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Roscam Abbing, Henriëtte
Ziektekosten, zorg en verantwoordelijkheid van de overheid
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Hoefnagel, Frans; Stegeman, Tineke
Een houdbaar stelsel?
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Fokkink, Pieter; Varkevisser, Allan; Borst, Els
'Een ziek mens is geen kapotte auto' : Pieter Fokkink en Allan Varkevisser in gesprek met Els Borst
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Fokkink, Pieter
Voorbij de (on)zalige onwetendheid : zelfbeschikking en vrijheid tegenover de ontwikkeling van medische technologie
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Boxtel, Roger van; Brouwers, Hens
Brandende kwesties in de gezondheidszorg
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Soest, Jan Paul van
Rationeel beleid?
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Ruyter van Steveninck, Thijs de
Moet Nederland deelnemen aan de EMU?
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Varkevisser, Allan
Politieke vernieuwing en de smalle marges van Paars
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Docters van Leeuwen, Arthur
Democratie, burgerschap en 'onze' overheid
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Lierop, Marco van
Bolk versus Katja : Of: zal het ooit nog goed komen tussen jongeren en de politiek?
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Hesseling, Dennis; Fokkink, Pieter; Evers, Frans
Van politieke partijen en de dingen die voorbij gaan
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Land, Menno van der
Pragmatisme: een kwestie van mentaliteit
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Manschot, Henk
Wat maakt vorming academisch? : een humanistische visie
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Idenburg, Philip A.
Succes en falen
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Varkevisser, Allan
Denken over een democratische gezondheidszorg : een kennismaking met de SWB-werkgroep volksgezondheid in de persoon van de voorzitter Simon Groen
Tijdschriftartikel
publication:(1997) Hoekema, Jan
Van Reduzum tot Roordahuizum
Tijdschriftartikel


 
Home RUG   Publicaties NPP   Archief   artikel   Idee   1997
To top