Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
Home RUG   Publicaties NPP   Archief   artikel   Idee   1994
English | Nederlands

1994

publication:(1994) Varkevisser, Allan; Vries, Christiaan de
Háet publiek bestaat niet : een gesprek met Hans van Dulken over het bereik, de spreiding en werking van kunst
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Brugge, André van der
Kunsten en steden
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Stegeman, Tineke
Het stelsel van de gezondheidszorg : panta rei
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Peterse, Aat
Hoe de markt te regeren
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Rossen, Nico van
Arbeid en inkomen in de podiumkunsten
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Vries, Christiaan de
De esthetische ervaring : vragen omtrent een kunstenpolitiek voor D66
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Boorsma, Miranda
Kunst, cultuur en democratie : ruimte voor een substantieel-rationeel debat over beleid, kwaliteit en functie
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Wijn, Cor
Autonoom stedelijk cultuurbeleid als wenkend perspectief
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Breed, Kees
Voorbij Deetman : hoe verder met de politiek?
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Wierda, Sietze
Bureaucratie bedreigt ons leefmilieu
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Brouwers, Adriaan H.M.
Een politiek forum als bakermat voor politiek gezag
Tijdschriftartikel
publication:(1994)
Politiek racisme en ... extreem rechts in West-Europa
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Roebroek, Joop M.
De paradox van het sociale zekerheidsdebat : behoud van het bestaande, ministelsel of een basisinkomen?
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Varkevisser, Allan; Vries, Christiaan de
Een prachtige theoretische uitvinding : een gesprek over het basisinkomen met Kees Schuyt
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Vries, Christiaan de
Een nieuw paternalisme : hoe kritisch is het voorstel voor een basisinkomen
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Janssen, Jos
Delen of verdelen : een pleidooi voor nieuwe hoofdlijnen
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Koppen, Peter van
Het weerloze landje aan de zee
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Kruyer, H.
De antithese : democratie tegenover regentendom
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Ploeg, Gerhard; Varkevisser, Allan
Wie onverschillig doet, onverschillig ontmoet : over maatschappelijke onverschilligheid, uitkeringsfraude en taakstraffen
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Varkevisser, Allan; Vries, Christiaan de
Het milieubeleid kan alles bereiken wat het wil : vraaggesprek met Wim Hafkamp
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Ford, Ernst
Milieu als maatschappelijke actie, uit welbegrepen eigenbelang
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Bennekom, Sander van
Handelsbepalingen in milieumaatregelen : onzekerheid is de norm
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Bol, Pieter
Het rivierlandschap bedreigd
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Rinnooy Kan, Alexander
Verantwoordelijkheden
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Bouwman, Bernhard
In transitie Zuid-Afrika
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Toebosch, Servaas
Vrij maar gebonden : de Vrijzinnig-Democratische Bond (1901-1946) : produkt van het vooruitstrevende liberalisme aan het einde van [de negentiende] eeuw
Tijdschriftartikel
publication:(1994)
De democratische ervaring
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Roethof, Guikje
Kennisinflatie : het behoud van de politiek in het tijdperk van de informatica
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Tielenburg, Carel; Son, Margreet van
Voorbij de politiek van alle dag : over de ambities van een tijdschrift : een gesprek met Floris Plate
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Varkevisser, Allan
Over schrijven, lezen en gelezen worden : een vergelijking van de politiek-wetenschappelijke tijdschriften
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Jansen, Thijs
De benarde positie van het politiek-wetenschappelijk tijdschrift
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Kolff, Lena
Het bestaansrecht van een politiek-wetenschappelijk tijdschrijft
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Krijnen, Henk
Ons soort bladen
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Cuperus, René
Het intellectueel absorptievermogen van de politiek
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Haan, Ido de; Pekelharing, Pieter
Intellectuelen in de politiek
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Varkevisser, Allan; Scheffer, Paul; Vries, Christiaan de
Het sociaal-liberalisme als politiek project : de betekenis van Paars, de terugtocht van de politiek en de rol van intellectuelen
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Varkevisser, Allan; Vries, Christiaan de
De stad en haar domeinen : een gesprek met Lodewijk Brunt over stedelijk beleid, de cultuur van de angst en het belang van het parochiale domein
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Schilfgaarde, Paul van
De grote stad : probleem of perspectief?
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Brugge, André van der
Stadslucht : pleidooi voor een culturele heroriëntatie
Tijdschriftartikel
publication:(1994)
Industrie en de stad : in gesprek met Hein van Oorschot
Tijdschriftartikel
publication:(1994)
Onderwijs en de stad : in gesprek met Cor Wijn
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Duyvendak, Jan Willem
Maakbaarheid, wetenschap en politiek
Tijdschriftartikel
publication:(1994) Holtslag, Jan Willem
Demografie en het maatschappelijk 'binnenwerk'
Tijdschriftartikel


 
Home RUG   Publicaties NPP   Archief   artikel   Idee   1994
To top