Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
Home RUG   Publicaties NPP   Archief   artikel   Idee   1993
English | Nederlands

1993





publication:(1993) Bos, Bob van den
Het Maastricht-proces in D66 perspectief
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Breed, Kees
Europa, binnenlands bestuur en bestuurscultuur : naar een profiel van D66-bestuurders
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Groot, Frits Herman de; Ruiter, Bob de
Nederland en het Europa van de vaderlanden
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Glaubitz, Hans
De gemeenschap en het grotere Europa
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Klugkist, Jan
Het GATT-akkoord, of de frictie tussen handel, milieu en onderontwikkeling
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Frankfurther, Felix; Lange, Jan de
Regio en provincie : over democratie en effectiviteit van bestuur
Tijdschriftartikel
publication:(1993)
Vluchten moet kunnen
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Idenburg, Philip A.; Loo, Hans van der
De verzorgingsstaat als keuze
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Varkevisser, Allan; Vries, Christiaan de
Vrije associatie en sociaal ondernemerschap, als aanvulling op de verzorgingsstaat : een gesprek met Theo Schuyt
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Soetenhorst-de Savornin Lohman, Jacqueline
Onderwijs tussen wens en werkelijkheid
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Riet, Nicky van 't
Het referendum
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Bennekom, Sander van
Nogmaals over de GATT
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Vries, Christiaan de
Omtrent het CDA
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Bakker, Bert; Varkevisser, Allan; Vries, Christiaan de
Strategische verkenningen binnen een departement : een gesprek met Helen de Maat
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Couwenberg, S.W.
Verambtelijking van de politiek : wat ertegen te doen?
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Rutgers van der Loeff, Bram
Tussen overheid en burger : het verenigingsleven
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Kribbe, Pamela
Een restloos ik : de vervaging tussen postmodernisme en relativisme
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Buijser, Iet; Klijnsma, Meine Henk; Polman, Han
Ruimtelijke effecten : een pleidooi voor nieuwe bestuurlijke verhoudingen
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Pappenheim, Peter
Gevraagd : een gemeenschappelijk begrip van democratie
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Varkevisser, A.
Uitkeringsfraude en burgerlijke onverschilligheid
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Varkevisser, Allan
De lege natie : over de tragische ondergang van een mystiek lichaam
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Bos, Bob van den
Strategische keuzen in ons buitenlands beleid : een concept voor de langere termijn
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Tielenburg, Carel
Het bureaucratisch mechanisme
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Janssen, Daniël; Neutelings, Rob
Het spel tussen ambtenaar en Kamerlid : over het schrijven en lezen van beleidsteksten
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Lange, Jan de; Klaasen, Ina
Van de regen in de drup : over ruimtelijke effecten van nieuwe bestuurlijke verhoudingen
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Prizmic, Vinko
Twee documenten : hoe nu verder?
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Veraart, Jan
[Boekbespreking]
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Stegeman, Tineke; Varkevisser, Allan; Vries, Christiaan de
Pluriformiteit als ideaal : een gesprek over medische ethiek en gezondheid met Inez de Beaufort
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Dupuis, Heleen M.
De toekomst van de gezondheidszorg in de verzorgingsstaat
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Vries, Christiaan de
De inrichting van de wereld : over politiek en moraal, een reconstructie
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Groen, Simon
Heeft D66 een ideologie?
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Ubbink, Marcellus
De status van het embryo
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Varkevisser, Allan
De intellectueel in ballingschap : of de lotgevallen van een handelsreiziger in water in een wereld van ijs
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Jonker, Robert Jan
Hoe duurzaam zijn mainports?
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Bakker, Bert
Economische áen sociale dynamiek versterken
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Kolnaar, A.
Tegenspraak : de sociaal-economische paragraaf van D66 kritsch bekeken
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Schuyt, Cees
De ontzorging van de Nederlandse verzorgingsstaat
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Weltevreden, Robert
Waarheen met het nationale industriebeleid?
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Stenfert Kroese, Hans
Weg met de wig, of de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Choenni, Chan
Strategiën tegen politiek racisme
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Groen, Simon
Zorg op of onder de maat? : oud tussen wal en schip
Tijdschriftartikel
publication:(1993) Varkevisser, Allan
Verschil is democratischer dan identiteit
Tijdschriftartikel


 
Home RUG   Publicaties NPP   Archief   artikel   Idee   1993
To top