Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
Home RUG   Publicaties NPP   Archief   artikel   Idee   1991
English | Nederlands

1991

publication:(1991) Klijnsma, Meine Henk; Louppen, Marian
Over cultuur, macht en politiek
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Mierlo, Hans van
Bij Konrád
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Vries, Ien de
Oude wijn in nieuwe zakken en nog meer problemen rond ongeval en ziekte
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Kohnstamm, Jacob; Rodenburg, Gerdine
Politiek en recht bij de Golfoorlog
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Meijers, H.
Schengen, een democratische blokkade
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Hijmans, F.A.
Een miljoen woningen, mag het ietsje minder zijn?
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Hoeven, Erik van der
De burger tussen overheid en markt
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Lowe, John; Vries, Christiaan de
Vraaggesprek met Dick Tommel
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Soetenhorst-de Savornin Lohman, Jacquelien
Kwaliteit van de dienstverlening : de armslag van de frontliniewerkers
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Houten, H.J. van; Meijenfeldt, F.D. von
Informatietechnologie en bestuurlijke vernieuwing
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Vries, Christiaan de
Orde in de schaarste
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Schoot, Jeroen
De veranderende rol van politieke partijen
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Jonker, Robert Jan
Sociale vernieuwing en duurzame ontwikkeling : een noodzakelijke betrekking
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Wolffensperger, Gerrit Jan
D66 en de commissie Deetman
Tijdschriftartikel
publication:(1991)
Het Midden-Oosten na de Golfcrisis
Tijdschriftartikel
publication:(1991)
Wat te doen? : materiaal voor het beleid ten aanzien van de Sovjet-Unie
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Klijnsma, Meine Henk
Een electorale doorbraak
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Schalkwijk, Hans
Kanttekeningen bij de Vinex
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Mierlo, Hans van
Verandering in de economisch orde
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Brouwers, Adriaan
Politici zijn gevangenen, geketend door de factor tijd
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Draak, Erik den; Siegelaar, Gaston
Popper en D66? : de discussie over wetenschap, politiek en ideologie
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Vries, Len de
De onnodige uitsluiting
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Hoeven, Erik van der
De overheid, de elektriciteitsproduktie en het Midas-complex
Tijdschriftartikel
publication:(1991)
Wat te doen? : Materiaal voor het beleid ten aanzien van de Sovjet-Unie (2)
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Kapil, Manda
Anders denken over ouder worden
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Vries, Christiaan de
Orde in de ruimte
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Swaan, Abram de
De macht van het midden en de onmacht van de staat : een politieke familieroman
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Varkevisser, Allan; Vries, Christiaan de
Voorbij de dialoog van doven : een gesprek met Jan Glastra van Loon
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Idenburg, Philip
De toekomst van politieke partijen : enkele bestuurlijke kanttekeningen
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Maarseveen, H. van
Zijlicht op de wetgeving
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Tromp, Bart
Over politiek en bestuur
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Varkevisser, Allan
Een overtollig mens
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Vries, Christiaan de
Orde in de ruimte
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Varkevisser, Allan; Vries, Christiaan de
De andere ervaring : over bureaucratie en politiek, een gesprek met Paul Kuypers
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Vries, Christiaan de
Omtrent gezondheid en ziekte : aantekeningen ten behoeve van een culturele probleemstelling
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Carp, John
'Ruimte voor architectuur' : architectuur voor de 'gewone man'? : een commentaar op de nota architectuurbeleid 'Ruimte voor architectuur'
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Lucardie, Paul; Voerman, Gerrit
Worstelen met ideologie : het verhaal van een pragmatische partij
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Fokkink, Pieter; Hooghiemstra, Theo
Een corrigerend besluitreferendum op initiatief van de burger : de reeds bestaande mogelijkheden
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Breed, Kees
De sturingsfilosofie van D66 : de rol van de overheid in de kennis-maatschappij
Tijdschriftartikel
publication:(1991) Groothuizen, Michel
Wat zij deden
Tijdschriftartikel


 
Home RUG   Publicaties NPP   Archief   artikel   Idee   1991
To top