Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Politiek perspectief (KVP)


Politiek perspectief : tweemaandelijks tijdschrift van het Centrum voor Staatkundige Vorming (wetenschappelijk instituut voor de Katholieke Volkspartij). - Dl. 1 (sept./okt. 1971) - dl. 2 (nov./dec. 1971) ; jrg. 1 (1972) - jrg. 9 (1980). - 's-Gravenhage : Centrum voor Staatkundige Vorming. - 21 cm

Verscheen 1x per 2 maanden. - Voortz. van: Politiek = ISSN 0032-3330. - Samengegaan met: AR staatkunde in christen-democratisch perspectief = ISSN 0165-4918, en Christelijk Historisch tijdschrift = ISSN 0009-5133, en voortgez. als Christen democratische verkenningen = ISSN 0167-9155

ISSN 0166-8196
publication:(1980) KVP
Politiek perspectief, jrg. 9
Tijdschrift
publication:(1979) KVP
Politiek perspectief, jrg. 8
Tijdschrift
publication:(1978) KVP
Politiek perspectief, jrg. 7
Tijdschrift
publication:(1977) KVP
Politiek perspectief, jrg. 6
Tijdschrift
publication:(1976) KVP
Politiek perspectief, jrg. 5
Tijdschrift
publication:(1975) KVP
Politiek perspectief, jrg. 4
Tijdschrift
publication:(1974) KVP
Politiek perspectief, jrg. 3 nrs. nog niet online
Tijdschrift
publication:(1973) KVP
Politiek perspectief, jrg. 2 nrs. nog niet online
Tijdschrift
publication:(1972) KVP
Politiek perspectief, jrg. 1 nrs. nog niet online
Tijdschrift


 
To top