Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Verkiezingsprogramma en statuten

(1931) Roomsch-Katholieke Volkspartij

Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering der R.K. Volkspartij, gehouden te Zwolle op 3 en 4 Oct. 1931
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/57b453cb6c1cc


 
To top