Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Statuten en Huishoudelijk reglementen PvdA

(2012) PvdA

Vastgesteld door het congres van de Partij van Arbeid op 21 en 22 januari 2012 te ‘s Hertogenbosch.
Deze reglementen treden in werking 30 dagen na het congres. De statuten zijn op 23 februari in werking getreden na ondertekening van de notariële akte
file:PvdA Statuten en reglementen 2012

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/4f4a0711c0768


 
To top