Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Statuten en Huishoudelijk Reglement PvdA

(1961) PvdA

In mei 1960 verscheen een "nooduitgave" van de Statuten en Huishoudelijk en Reglement van de PvdA.
Uit het door het Partijbestuur ter behandeling door de in l963
te houden vergadering van de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad ingediende voorstel 73 bleek, dat voorstellen tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement eerst door de volgende Huishoudelijke Partijraadsvergadering konden worden behandeld.
Dit betekende, dat de bij Koninklijk Besluit van 6 september
1960 no. 80 goedgekeurde wijzigingen in de Statuten nog niet in het Huishoudelijk Reglement verwerkt konden worden. Met name betroffen deze wijzigingen de veranderde bevoegdheden van het congres en de instelling van de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad.
Daarom verscheen deze tweede nooduitgave.
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/4c4d35e44edde


 
To top