Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks

(2012) GroenLinks

Versie maart 2012, met de laatste statutenwijzigingen, zoals vastgesteld door het GroenLinks-Congres van 5 februari 2011
en Huishoudelijk Reglement zoals in gewijzigde vorm vastgesteld door het congres van 11 februari 2012
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/50322fdb50b50


 
To top