Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Toekomstige Statuten ChristenUnie

(2015) ChristenUnie

Toekomstige Statuten ChristenUnie (per 1-1-2016) herzien en in zijn geheel vastgesteld op 17 november 2007, gewijzigd op 12 mei 2012 (artikel 2, inzake waterschappen), op 13 april 2013 (artikelen 8, 8a en 12a, nieuwe bestuursstructuur) en op 21 juni 2014 en 13 juni 2015 (vernieuwing partijstructuur, lidmaatschap individuele leden)
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/55c86e0a2c9d8


 
To top