Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij Evangelische Volkspartij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting

(1971) ARP

Bevat als bijlagen I, II en III de Reglementen voor de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de verkiezing
der leden van de Eerste- en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het
Reglement voor de vaststelling van het Program van Actie ter gelegenheid
van de Tweede Kamerverkiezingen
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/051480565

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top