University of Groningen / Repository Publications Dutch Political Parties
 
English | Nederlands

Party constitution / By-laws

publication:(2011) 50Plus
Statuten
Party constitution
publication:(2014) 50Plus
Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(2015) 50Plus
Statuten
Party constitution
publication:(2016) 50Plus
Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(1916) Algemene Staatspartij
Statuten
Party constitution
publication: Algemene Nederlandse Vrouwenorganisatie
Statuten
Party constitution
publication:(1997) AOV; Algemeen Ouderen Verbond
Statuten van het A.O.V.
Party constitution
publication:(1955) ARP
Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting
Party constitution
publication:(1966) ARP
Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting
Party constitution
publication:(1971) ARP
Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij Evangelische Volkspartij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting
Party constitution
publication: Bond van Christen-Socialisten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(1918) Bond van Christen-Socialisten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(1985) CD
Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen
Party constitution
publication:(1993) CD
Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen
Party constitution
publication:(1975) CDA
Statuten en Huishoudelijk Reglement CDA
Party constitution
publication:(1980) CDA
Standaardreglementen CDA
Party constitution
publication:(1980) CDA
Statuten en kandidaatstellingen CDA
Party constitution
publication:(1985) CDA
Statuten en Reglementen CDA
Party constitution
publication:(1994) CDA
Statuten, Huishoudelijk Reglement en Standaard Reglementen CDA
Party constitution
publication:(1997) CDA
Statuten en Reglementen CDA
Party constitution
publication:(2003) CDA
Statuten en Huishoudelijk Reglement CDA
Party constitution
publication:(2008) CDA
Statuten en huishoudelijk reglement CDA
Party constitution
publication:(1933) Christelijk-Democratische Unie
Statuten en program
Party constitution
publication:(1980) Centrumpartij
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Centrumpartij
Party constitution
publication:(2004) ChristenUnie
Statuten Kiesvereniging ChristenUnie
Party constitution
publication:(2007) ChristenUnie
Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen
Party constitution
publication:(2008) ChristenUnie
Statuten ChristenUnie
Party constitution
publication:(2013) ChristenUnie
Statuten ChristenUnie
Party constitution
publication:(2015) ChristenUnie
Toekomstige Statuten ChristenUnie
Party constitution
publication:(2016) ChristenUnie
Statuten ChristenUnie
Party constitution
publication:(1917) Christelijk Historische Unie
Statuten
Party constitution
publication:(1938) CHU
Statuten CHU 1938
Party constitution
publication:(1946) CHU
Statuten CHU 1946
Party constitution
publication:(1947) CHU
Statuten CHU 1947
Party constitution
publication:(1951) CHU
Statuten CHU 1951
Party constitution
publication:(1955) CHU
Statuten CHU 1955
Party constitution
publication:(1957) CHU
Statuten CHU 1957
Party constitution
publication:(1960) CHU
Statuten CHU 1960
Party constitution
publication:(1961) CHU
Statuten CHU 1961
Party constitution
publication:(1965) CHU
Statuten CHU 1965
Party constitution
publication:(1966) CHU
Statuten CHU 1966
Party constitution
publication:(1970) CHU
Statuten CHU 1970
Party constitution
publication:(1972) CHU
Statuten CHU 1972
Party constitution
publication:(1975) CHU
Statuten CHU 1975
Party constitution
publication:(1934) CPH
Statuten van de Communistische Partij Holland
Party constitution
publication:(1928) CPN
Statuten van de Communistische Partij in Holland
Party constitution
publication:(1934) CPN
Statuten van de Communistische Partij Holland
Party constitution
publication:(1945) CPN
Ontwerp Statuten Communistische Partij van Nederland
Party constitution
publication:(1958) CPN
Statuten van de Communistische Partij in Nederland
Party constitution
publication:(1980) CPN
Statuten van de Communistische Partij van Nederland
Party constitution
publication:(2012) D66
D66 Statuten en Huishoudelijk reglement
Party constitution
publication:(1969) D66
Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66 (D'66)
Party constitution
publication:(1973) D66
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66
Party constitution
publication:(1978) D66
D66 Statuten en Huishoudelijk Reglement 1978
Party constitution
publication:(1981) D66
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66
Party constitution
publication:(1981) D66
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66
Party constitution
publication:(1985) D66
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66
Party constitution
publication:(1986) D66
Statuten en Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(1992) D66
Statuten en Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(1996) D66
D66 Statuten en Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(2001) D66
Statuten en Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(2006) D66
D66 Statuten en Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(2007) D66
D66 LB Set aanvullende reglementen en procedures
Party constitution
publication:(2008) D66
D66 Statuten en Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(2008) D66
D66 Aanvullende Reglementen en Procedures
Party constitution
publication:(2014) D66
Statuten & huishoudelijk reglement D66
Party constitution
publication:(2016) D66
Statuten & Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(2009) De Groenen
Statuten
Party constitution
publication:(2011) De Groenen
Huishoudelijk reglement
Party constitution
publication:(2014) De Groenen
Statuten De Groenen
Party constitution
publication:(2015) De Groenen
Basisinkomen: brandstof van de economie: partijprogramma 2015
Party program
publication:(2015) De Groenen
Huishoudelijk reglement De Groenen
Party constitution
publication:(1933) Democratische Partij
Statuten
Party constitution
publication:(1973) DS'70
Statuten en Huishoudelijk Reglement Democratisch Socialisten '70
Party constitution
publication:(1979) DS'70
Statuten en Huishoudelijk Reglement DS'70
Party constitution
publication:(1984) EVP; Evangelische Volkspartij
Statuten en Reglementen van de Evangelische Volkspartij
Party constitution
publication:(1992) GroenLinks
Statuten en Huishoudelijke Reglement
Party constitution
publication:(1997) GroenLinks
GroenLinks Statuten en Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(2004) GroenLinks
Statuten & Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(2005) GroenLinks
Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks
Party constitution
publication:(2006) GroenLinks
Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks
Party constitution
publication:(2007) GroenLinks
Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks
Party constitution
publication:(2012) GroenLinks
Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks
Party constitution
publication:(2014) GroenLinks
Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks
Party constitution
publication:(2015) GroenLinks
Statuten en Huishoudelijk Reglement Groenlinks
Party constitution
publication:(1924) Hervormde Gereformeerde Staatspartij
Statuten
Party constitution
publication:(1933) Katholieke Democratische Bond
Crisisprogramma en statuten
Party constitution
publication:(1999) Leefbaar Nederland
Statuten van de Politieke Vereniging Leefbaar Nederland
Party constitution
publication:(2006) LibDem; Liberaal Democratische Partij
Statuten
Party constitution
publication:(1993) Libertarische Partij
Statuten Libertarische Partij
Party constitution
publication:(2002) LPF
Statuten Lijst Pim Fortuyn
Party constitution
publication:(2004) LPF
Statuut van de Tweede Kamerfractie Lijst Pim Fortuyn
Party constitution
publication:(1936) LSP
Algemeen Reglement van de Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond"
Party constitution
publication:(1940) LSP
Algemeen Reglement van de Liberale Staatspartij
Party constitution
publication: LSP
Statuten van den Vrijheidsbond (Liberale Staatspartij)
Party constitution
publication:(2008) Partij voor Mens en Spirit
Statuten
Party constitution
publication:(2010) Partij voor Mens en Spirit
Huishoudelijk Reglement (HR) Partij voor Mens en Spirit
Party constitution
publication:(1947) Middenstandspartij
Statuten
Party constitution
publication:(1921) Nederlandse Bond voor Belastingbetalers
Statuten
Party constitution
publication:(1914) Nationale Bond Protestantse Kiezers
Statuten
Party constitution
publication:(1919) Neutrale Partij
Statuten
Party constitution
publication:(2013) OPA; Ouderen Politiek Actief
Statuten
Party constitution
publication:(2015) Onafhankelijke Senaats Fractie
Statuten Onafhankelijke Senaatsfractie
Party constitution
publication:(2015) Onafhankelijke Senaats Fractie
Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(1917) Plattelandersbond
Statuten
Party constitution
publication:(1978) PPR
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Radicalen
Party constitution
publication:(1973) PPR
Huishoudelijk reglement van de Politieke Partij Radikalen
Party constitution
publication:(1983) PPR
Statuten: huishoudelijk reglement: PPR
Party constitution
publication:(1988) PPR
Statuten en huishoudelijk reglement PPR
Party constitution
publication:(1957) PSP
Statuten Pacifistisch Socialistische Partij
Party constitution
publication:(1957) PSP
Huishoudelijk Reglement Pacifistisch Socialistische Partij
Party constitution
publication:(1961) PSP
Statuten en Huishoudelijk Reglement Pacifistisch Socialistische Partij
Party constitution
publication:(1961) PSP
Pacifistisch Socialistische Partij statuten (concept)
Party constitution
publication:(1964) PSP
Statuten en Huishoudelijk Reglement PSP
Party constitution
publication:(1974) PSP
Statuten en Huishoudelijk Reglement PSP
Party constitution
publication:(1975) PSP
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Pacifistisch Socialistische Partij
Party constitution
publication:(1978) PSP
Statuten en Huishoudelijk Reglement PSP
Party constitution
publication:(1992) Pacifistisch-Socialistische Partij '92; PSP92
Statuten Pacifistisch-Socialistische Partij '92
Party constitution
publication:(1954) Protestantse Unie
Statuten
Party constitution
publication:(1947) PvdA
Partij van de Arbeid : bewijs van lidmaatschap, statuten, huishoudelijk reglement, reglement candidaatstelling
Party constitution
publication:(1961) PvdA
Statuten en Huishoudelijk Reglement PvdA
Party constitution
publication:(1965) PvdA
Statuten en Huishoudelijk Reglement Partij van de Arbeid
Party constitution
publication:(1969) PvdA
Statuten en Huishoudelijk Reglement Partij van de Arbeid
Party constitution
publication:(1972) PvdA
Statuten/Huishoudelijk Reglement en Reglement Kandidaatstelling
Party constitution
publication:(1973) PvdA
Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling
Party constitution
publication:(1977) PvdA
Statuten/Huishoudelijk Reglement en Reglement Kandidaatstelling
Party constitution
publication:(1982) PvdA
Huishoudelijk reglement
Party constitution
publication:(1984) PvdA
Statuten/Huishoudelijk Reglement en Reglement Kandidaatstelling
Party constitution
publication:(1985) PvdA
Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling
Party constitution
publication:(1987) PvdA
Statuten en Huishoudelijk Reglement PvdA
Party constitution
publication:(1992) PvdA
Statuten en Huishoudelijk Reglement PvdA
Party constitution
publication:(2005) PvdA
Statuten en Huishoudelijk Reglement PvdA
Party constitution
publication:(2008) PvdA
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid
Party constitution
publication:(2009) PvdA
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid
Party constitution
publication:(2012) PvdA
Statuten en Huishoudelijk reglementen PvdA
Party constitution
publication:(2015) PvdA
Statuten en huishoudelijke reglementen PvdA
Party constitution
publication:(2016) PvdA
Statuten en huishoudelijke reglementen PvdA
Party constitution
publication:(2002) PvdD
Statuten Partij voor de Dieren
Party constitution
publication:(2011) PvdD
Huishoudelijke Reglement Partij voor de Dieren
Party constitution
publication:(2012) PvdD; Partij voor de Dieren
Statuten van de Partij voor de Dieren
Party constitution
publication:(2013) PvdD; Partij voor de Dieren
Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren
Party constitution
publication:(1931) Roomsch-Katholieke Volkspartij
Verkiezingsprogramma en statuten
Party constitution
publication:(1978) RPF
Statuten van de Reformatorische Politieke Federatie
Party constitution
publication:(1981) RPF
Statuten van de Reformatorische Politieke Federatie
Party constitution
publication:(1985) RPF
Reformatorische Politieke Federatie Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(1989) RPF
RPF Statuten Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(1992) RPF
Statuten en Huishoudelijk Reglement RPF
Party constitution
publication:(1995) Senioren 2000
Huishoudelijk reglement
Party constitution
publication:(1997) Senioren 2000
Statuten : Statutenwijziging betreft: vereniging "Senioren 2000"
Party constitution
publication:(1997) Senioren 2000
Huishoudelijk reglement
Party constitution
publication:(1959) SGP
Statuten Staatkundig Gereformeerde Partij
Party constitution
publication:(1973) SGP
Statuten Staatkundig Gereformeerde Partij
Party constitution
publication:(1973) SGP
Algemeen Reglement Staatkundig Gereformeerde Partij
Party constitution
publication:(1978) SGP
Statuten en Algemeen Reglement Staatkundig Gereformeerde Partij
Party constitution
publication:(1983) SGP
Statuten en Algemeen Reglement SGP
Party constitution
publication:(1989) SGP
Statuten, Algemeen Reglement, Program van Beginselen, Gemeenteprogram SGP
Party constitution
publication:(1996) SGP
Statuten, Algemeen Reglement, Program van Beginselen, Gemeenteprogram SGP
Party constitution
publication:(1997) SGP
Statuten en Algemeen Reglement van de Staatkundig Gereformeerde Partij
Party constitution
publication:(2007) SGP
Statuten van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Party constitution
publication:(2008) SGP
Algemeen Reglement van de Staatkundig Gereformeerde Partij
Party constitution
publication:(1976) SP
Statuten van de Socialistiese Partij
Party constitution
publication:(1991) SP
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Socialistiese Partij
Party constitution
publication:(1994) SP
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Socialistische Partij
Party constitution
publication:(2003) SP
Statuten van de SP
Party constitution
publication:(2009) SP
Statuten van de SP
Party constitution
publication:(2009) SP
Huishoudelijk Reglement van de SP
Party constitution
publication: Unionisten Liga
Statuten
Party constitution
publication:(1918) Verbond tot demokratisering der weermacht
Statuten en program
Party constitution
publication:(2014) VNL; VoorNederland
Oprichting en statuten van een vereniging. VoorNederland
Party constitution
publication:(2014) Vrijzinnige Partij
Statuten Vrijzinnige Partij
Party constitution
publication:(2001) VSP; Verenigde Senioren Partij
Statuten van de vereniging Verenigde Senioren Partij
Party constitution
publication:(1923) Verbond van actualisten
Statuten
Party constitution
publication:(1924) Verbond van Actualisten
Statuten
Party constitution
publication: Verbond van Actualisten
Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(1950) VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(1951) VVD
Statuten van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gevestigd te 's-Gravenhage
Party constitution
publication:(1956) VVD
Statuten
Party constitution
publication:(1962) VVD
Statuten
Party constitution
publication:(1963) VVD
Statuten
Party constitution
publication:(1963) VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(1965) VVD
Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Party constitution
publication:(1969) VVD
Statuten Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Party constitution
publication:(1969) VVD
Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Party constitution
publication:(1974) VVD
Statuten
Party constitution
publication:(1975) VVD
Statuten Vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie te 's-Gravenhage
Party constitution
publication:(1974) VVD
Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Party constitution
publication:(1977) VVD
Statuten en Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(2005) VVD
Statuten
Party constitution
publication:(2007) VVD
Statuten
Party constitution
publication:(2007) VVD
Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(2014) VVD
Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(2016) VVD
Statuten en Huishoudelijk Reglement
Party constitution
publication:(2013) WVP; Ware Volks Partij; Ware Volkspartij
Statuten & Huishoudelijk Reglement
Party constitution


 
To top