Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Jaarverslagen 1949-1950

(1950) PvdA

Verslag van het Partijbestuur over de periode 1 januari 1949 - 30 september 1950.
Inclusief: Financieel verslag 1949, Financieel verslag van 1 Januari 1950 tot 1 October 1950, Parlementair verslag Tweede-Kamerfractie van 1 Januari 1949 tot 1 October 1950, Verslag Eerste-Kamerfractie over 1949 en Verslag Eerste-Kamerfractie van 1 Januari 1950 tot 1 October 1950
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/55dd8b04c6391


 
To top