Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Naar een nationale fraude autoriteit

(2014) Gesthuizen, Sharon

Naar een nationale fraude autoriteit


SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen wil een einde aan de lakse houding van het kabinet bij de aanpak van fraude: ‘Fraude kost de maatschappij ieder jaar 8 miljard euro. Desondanks krijgen fraudeurs vrij spel dankzij de lakse opstelling van onze overheid. Ik pleit er daarom voor om hier definitief een einde aan te maken door het inrichten van een nationaal anti-fraudebureau. Deze Nationale Fraude Autoriteit krijgt als taak om gecoördineerd fraude aan te pakken maar vooral ook te voorkomen.'
file:Naar een Nationale Fraude Autoriteit

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/5433e9e80cb7c


 
To top