Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Visie bankensector

(2014) D66

Na de val van Lehman Brothers, de nationalisatie van Fortis/ABN Amro en SNS Reaal en de overheidssteun aan ING en andere financiële instellingen, is het duidelijk dat de bankensector niet goed functioneert. Banken namen te grote risico’s waar zij veel geld mee verdienden. Hier profiteerden niet alleen zijzelf van: aandeelhouders, beleggers en spaarders kregen hoge rendementen, woningbezitters kregen steeds hogere hypotheken en ondernemers kregen gemakkelijk kredieten. Het leek te mooi om waar te zijn. En dat was ook zo. De banken, die veilig leken, dreigden massaal om te vallen toen problemen met Amerikaanse hypotheken het hele mondiale financiële kaartenhuis deden instorten. Staatssteun was noodzakelijk, omdat een daadwerkelijk faillissement van een grote bank catastrofaal zou zijn voor onze economie. Zo kwam de rekening voor het onverantwoordelijke gedrag van de banken terecht bij de belastingbetaler. De centrale boodschap in deze ‘Visie op de Bankensector’ is dat dit in de toekomst niet weer mag gebeuren.
file:Visie bankensector

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/5432b110389a0


 
To top