Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Cultuurvisie: sociaal-liberale visie op kunst en cultuurbeleid

(2014) Knip, Aline; Offringa, Nienke; Star, Mieke van der; Versteeg, Jacqueline

Cultuurvisie: sociaal-liberale visie op kunst en cultuurbeleid


In het Europees Verkiezingsprogramma stelt D66: “Beeldende kunst, literatuur, theater, film en bouwkunst zijn uitingen van onze gezamenlijke geschiedenis, van onze waarden en van ons perspectief op de samenleving. (…) Alleen daarom al zijn ze belangrijk.” Kunst en cultuur vormen daarmee een wezenlijk onderdeel van ons leven. Heeft de overheid hierin een rol? En als dat zo is, welke rol? Het Nederlandse kunsten cultuurbestel1 is voortdurend in beweging en wat is een sociaal-liberale kijk hierop? Hiertoe aangezet door een motie die op een landelijk partijcongres is ingediend, vond het Landelijk Bestuur van D66 het belangrijk om deze vragen te beantwoorden, en om vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed een duidelijke visie op kunst- en cultuurbeleid te formuleren. In opdracht van het D66 Landelijk Bestuur, onder verantwoordelijkheid van de Mr. Hans van Mierlo Stichting en de Permanente Programmacommissie heeft een tijdelijk ingestelde werkgroep een actuele sociaalliberale visie op kunst- en cultuurbeleid geschreven. Een denkkader, bedoeld als een lange termijn richtsnoer
voor standpuntbepaling binnen de partij: maar dat ook bruikbaar is voor diegenen binnen en buiten D66 die niet thuis zijn in de kunst en cultuur. Het is nadrukkelijk geen verkiezingsprogramma of beleidsnota
maar een visie waarmee politici en beleidsmakers zelf aan de slag moeten. Er bestaan namelijk geen uniforme pasklare oplossingen.
file:Cultuur is van iedereen

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/5433dd7e6a9a9


 
To top