Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Verloren vertrouwen en de weg naar herstel: een terugblik op twaalf jaar verkiezingsnederlagen

(2007) Groenman, Louise; Bruines, Saskia; Boog, Erik; Land, Menno van der

Een verslag van het onderzoek van een commissie het wel en wee van D66 gedurende de periode 1994-2006.

De commissie heeft zelfstandig onderzoek gedaan naar het wel en wee van D66 gedurende twaalf jaar. Het doel daarvan was om die momenten en gebeurtenissen te benoemen die naar het oordeel van de commissie medebepalend zijn geweest voor het beeld dat de kiezers van D66 kregen. Daarbij heeft de commissie getracht, mede aan de hand van opiniepeilingen en verkiezingsuitslagen, in de huid van de kiezer te kruipen en zich voor te stellen hoe deze D66 heeft beoordeeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het profiel van D66, de boodschap van de partij, de mensen die die boodschap uitdragen, het programma, de gekozen strategie, de deelname van D66 aan kabinetten, de omgang met macht en de manier van politiek bedrijven. Allemaal punten die te maken hebben met vertrouwen, met eerlijkheid, met authenticiteit en met verwachtingen ten aanzien van D66.
file:Verloren vertrouwen en de weg naar herstel : een terugblik op twaalf jaar verkiezingsnederlagen

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/54197d4013357


 
To top