Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Liberaal Manifest

(1981) VVD

In de 56ste algemene vergadering in augustus 1980 te Rotterdam werd een deel van het Liberaal Manifest behandeld, terwijl in de 57ste algemene vergadering in september 1980 te Enschede het overige deel aan de orde kwam. Het ging daarbij in hoofdzaak om het vaststellen van de strekking van het Liberaal Manifest en veel minder op het preciseren van de redactionele tekst.

Tijdens de vergadering te Enschede werd vastgesteld dat de commissie, aan de hand van de gemaakte opmerkingen en van de aangenomen amendementen en moties, voor de verwerking van een en ander zou zorg dragen en uiteindelijk een tweede versie ter tafel zou brengen. Deze tweede versie werd gepubliceerd in Vrijheid en Democratie van 8 september 1981.

In laatstgenoemde vergadering werd voorts toegezegd dat afdelingen en centrales het recht zouden hebben om die amendementen of moties opnieuw in behandeling te brengen, waarvan men de mening was toegedaan dat deze voor de eerste versie door de commissie-Geertsema niet geheel juist of onvolledig waren verwerkt.

In de 61ste algemene vergadering op 12 december 1981 te Hattem werd door afdelingen en centrales van dit recht in ruime mate gebruik gemaakt. Ten slotte werd het Liberaal Manifest definitief vastgesteld.
file:Tekstversie
file:Originele versie

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/4c3f040ae5b60


 
To top