University of Groningen / Repository Publications Dutch Political Parties
 
English | Nederlands

Party program

publication:(2014) 50PLUS
Verzet en verbondenheid : concept-beginselverklaring 50PLUS
Party program (Draft version)
publication:(2014) 50PLUS
Verzet en verbondenheid. Beginselverklaring 50PLUS
Party program
publication: Algemene Democratische Unie
Beginsel en werkprogram
Party program
publication: Algemeene Staatspartij
Beginselverklaring Algemeene Staatspartij
Party program
publication:(1918) ARP
Program van Beginselen van de Anti-Revolutionaire Partij
Party program
publication:(1934) ARP
Program van Beginselen van de Anti-Revolutionaire Partij
Party program
publication:(1961) ARP
Beginsel- en algemeen staatkundig program van de Anti-Revolutionaire Partij
Party program
publication:(1961) ARP
Statement of the Principles and General Political Program of the Anti-Revolutionary Party in the Netherlands
Party program
publication:(2013) Artikel 50
Artikel 50 vijftig beginselprogramma : in dienst van een Vrij en Soeverein Nederland. Uit de EU! Referendum NU!
Party program
publication:(1970) BindingRechts
Beginselprogramma
Party program
publication:(1969) Bond van Nederlandse Marxisten en Leninisten; BNML
Korte beginselverklaring: Ons Tijdperk
Party program
publication: Bond van Christen-Socialisten
Program van Beginselen en Eischen
Party program
publication: Bond van Vrije Liberalen
Beginselprogram
Party program
publication:(1959) Boerenpartij
Beginselprogram der Boerenpartij
Party program
publication:(1970) Binding-Rechts; BR
Beginselprogramma 1970
Party program
publication:(1964) Christen Democraten Unie; CDU
Beginselprogramma
Party program
publication:(1980) CDA
Program van Uitgangspunten van het Christen Democratisch Appèl
Party program
publication:(1993) CDA
Program van Uitgangspunten CDA
Party program
publication: Christelijk Nationale Actie
Concept-beginselprogram
Party program (Draft version)
publication: Christelijk-Democratische Unie
Beginselverklaring en Politiek Program
Party program
publication:(2000) ChristenUnie
Uniefundering & Unieverklaring ChristenUnie
Party program
publication:(2001) ChristenUnie
Kernprogramma
Party program
publication:(2010) ChristenUnie
Kernprogramma
Party program
publication:(1921) Christelijke Volkspartij
Beginselverklaring
Party program
publication:(1908) CHU
Program van Beginselen van de Christelijk-Historische Unie
Party program
publication:(1917) CHU
Program van beginselen; Nadere beginselverklaring
Party program
publication:(1928) CHU
Program van Beginselen van de Christelijk-Historische Unie
Party program
publication:(1938) CHU
Program van Beginselen van de Christelijk-Historische Unie
Party program
publication:(1951) CHU
Program van Beginselen van de Christelijk-Historische Unie
Party program
publication:(1970) CHU
Program van Beginselen van de Christelijk-Historische Unie
Party program
publication:(1970) CHU
Beginselen en werkprogramma van de CHU
Party program
publication:(1990) CP'86
Beginselprogramma van de Centrumpartij '86, 1990
Party program
publication:(1946) CPN
Beginselverklaring en statuten der C.P.N.
Party program
publication:(1952) CPN
Ontwerp-beginselprogram der C.P.N.
Party program (Draft version)
publication:(1981) CPN
Doelstellingen en toekomstvisies van de Nederlandse communisten
Party program (Draft version)
publication:(1984) CPN
Machtsvorming voor een socialistisch Nederland
Party program
publication:(2000) D66
De Uitgangspunten van Democraten 66
Party program
publication:(2000) De Groenen
Beginselverklaring
Party program
publication:(2003) De Groenen
Wordt het Groen of grijs? Partijprogramma 2003
Party program
publication:(2011) De Groenen
Basisinkomen: brandstof van de economie : partijprogramma 2011
Party program
publication:(2015) DENK
Poltiek manifest DENK. Een nieuwe politieke beweging
Party program
publication:(1972) Democratische Middenpartij; DMP
Uitgangspunten Democratiche Middenpartij
Party program
publication: Democratische Partij
Beginselprogramma
Party program
publication:(1970) DS'70; Democratisch Socialisten '70
Beginselverklaring van de politieke partij Democratisch Socialisten '70
Party program
publication: DS'70; Democratisch Socialisten '70
Beginselprogramma van DS'70
Party program
publication:(1917) Economische Bond
Beginselverklaring en statuten
Party program
publication:(1917) Economische Bond
Beginselverklaring
Party program
publication:(1985) Evangelische Volkspartij
Basis-programma
Party program
publication:(1970) GB
Program van de Grönneger Bond
Party program
publication:(1978) GB
Pergram van de Grönneger Bond
Party program
publication:(1987) GB
Pergram van de Federoalistische pertei Grönneger Bond
Party program
publication:(1966) GPV
Programma van richtlijnen voor de Nationale Gereformeerde Politiek, 1966
Party program
publication:(1979) GPV
Richtlijnen voor de Nationale Gereformeerde Politiek, 1979
Party program
publication:(1996) GPV
Gereformeerd Politiek Verbond Program van Richtlijnen, 1996
Party program
publication:(1991) GroenLinks
Uitgangspunten van Groenlinkse politiek
Party program
publication:(1992) GroenLinks
Uitgangspunten voor Groenlinkse politiek
Party program
publication:(2008) GroenLinks
GroenLinks, partij van de toekomst
Party program
publication:(1994) Herstelpartij
Beginselprogramma
Party program
publication:(1970) KEN(m.l.); Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland, marxisties-leninis
Beginselverklaring en Statuten K.E.N.(ml)
Party program
publication:(1995) Katholiek Politieke Partij; KPP
Beginselprogramma KPP (Katholiek Politieke Partij)
Party program
publication:(1987) Koninkrijkspartij; KRP
Programma K.R.P.
Party program
publication:(1966) KVP
Grondslag en karakter van de K.V.P. Rapport van de Structuurcommissie van de K.V.P.
Party program
publication: KVP; Katholieke Volkspartij
Algemeen Staatskundig Program
Party program
publication:(1973) Liberaal Democratische Partij; LDP
Basisprogramma Liberaal Democratische Partij
Party program
publication:(2008) LibDem; Liberaal Democratische Partij
Uitgangspunten
Party program
publication: Libertarische Partij
Partijprogramma Libertarische Partij
Party program
publication:(1921) LSP
Beginselverklaring en Algemeen Program
Party program
publication:(1929) LSP
Beginselprogramma-Werkprogramma-Verkiezingsmanifest De Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond
Party program
publication:(1935) LSP
Beginselverklaring De Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond
Party program
publication:(1937) LSP
Beginselverklaring en Algemeen Program
Party program
publication:(1918) Middenstandspartij
Beginselverklaring
Party program
publication: Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij
Program van Beginselen
Party program
publication:(1913) Nationale Bond van Protestantsche Kiezers
Beginselverklaring Nationale Bond van Protestantsche Kiezers in Nederland
Party program
publication:(1980) NCD; Nederlandse Christen Democraten
Basisprogramma Nederlandse Christen Democraten
Party program
publication:(1992) Nieuwe Christelijke Volks Partij
Partijprogramma Nieuwe Christelijke Volks Partij
Party program
publication:(1962) Nieuw-Democratische Partij
Programma met toelichting Nieuw-Democratische Partij
Party program
publication:(2011) Nederland Lokaal
Politiek Manifest Nederland Lokaal
Party program
publication:(1918) Neutrale en Koloniale Bond
Program van Beginselen
Party program
publication:(1970) NMP; Nederlandse Middenstands Partij
Grondslag en doelstelling van de N.M.P.
Party program
publication:(1967) Noodraadpartij
Beginselprogram
Party program
publication:(1967) Nederlandse Werknemers Partij
Beginselprogramma Nederlandse Werknemers Partij
Party program
publication:(2015) Ondernemerspartij; OP
Programma Ondernemerspartij
Party program
publication:(1946) Oude Sociaal Democratische Arbeiderspartij- Vooruitstrevende
Beginselverklaring
Party program
publication:(1996) Ouderen-Unie 55+
Kiezen voor overmorgen : partijprogramma
Party program
publication:(1922) Platteland-Partij
Beginselprogram
Party program
publication:(1969) PPR
Program Politieke Partij Radicalen
Party program
publication:(1972) PPR
Nu is het meest radikale nog niet goed genoeg. Voor de mensen van morgen nieuwe grond onder de voeten
Party program
publication:(1979) PPR
De PPR in de jaren 80. Een beleidsnota van het partijbestuur
Party program
publication:(1983) PPR
De PPR gaat verder: voorjaarskongresstuk
Party program
publication:(1957) PSP
Beginselprogramma van de Pacifistisch Socialistische Partij, 1957
Party program
publication:(1992) Pacifistisch Socialistische Partij '92; PSP'92
Beginselen en uitgangspunten PSP'92
Party program
publication:(1946) Protestantsche Unie
Beginselverklaring Protestantsche Unie
Party program
publication:(1947) PvdA
Beginselprogramma 1947 Partij van de Arbeid
Party program
publication:(1959) PvdA
Beginselprogramma 1959 Partij van de Arbeid
Party program
publication:(1977) PvdA
Beginselprogramma Partij van de Arbeid 1977
Party program
publication:(2005) PvdA
Beginselmanifest van de Partij van de Arbeid
Party program
publication:(2005) PvdD
Beginselverklaring
Party program
publication:(2005) PVV; Partij voor de Vrijheid
Onafhankelijkheidsverklaring
Party program
publication:(2005) Groep Wilders
Onafhankelijkheidsverklaring Groep Wilders 2005
Party program
publication: Revolutionair Socialistische Partij
Beginselverklaring Revolutionair Socialistische Partij
Party program
publication:(1972) RKPN; Rooms Katholieke Partij Nederland
Beginselverklaring en partijprogramma Rooms Katholieke Partij Nederland
Party program
publication:(1933) RKSP; R.K. Staatspartij
Program 1933
Party program
publication:(1970) Rode Jeugd
Beginselverklaring : Rode Jeugd wil aktie
Party program
publication:(1933) Roomsch-Katholieke Volkspartij
Beginselprogram Roomsch-Katholieke Volkspartij in Nederland
Party program
publication:(1966) Republikeinse Partij
Beginselprogramma Republikeinse Partij
Party program
publication:(1976) RPF
Basisprogram Reformatorische Politieke Federatie, 1976
Party program
publication:(1984) RPF
Basisprogramma van de RPF, 1984
Party program
publication:(1993) RPF
Basisprogramma RPF, 1993
Party program
publication:(1895) SDAP
Program der Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland, 1895
Party program
publication:(1912) SDAP
Partijprogramma der S.D.A.P. 1912
Party program
publication:(1937) SDAP
Beginselprogramma der S.D.A.P. 1937
Party program
publication:(1882) SDB
Het programma van de Sociaal-Democratische Bond
Party program
publication:(1912) SDP; Sociaal Democratische Partij
Beginselprogram Sociaal Democratische Partij
Party program
publication:(1997) Senioren 2000
Senioren waardig en gelijkwaardig : beginselprogramma van Senioren 2000
Party program
publication:(1965) SGP
Program van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1965
Party program
publication:(1972) SGP
Programma van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1972
Party program
publication:(1989) SGP
Program van beginselen Staatkundig Gereformeerde Partij, 1989
Party program
publication:(2000) SGP
Program van beginselen
Party program
publication:(2003) SGP
Toelichting op het program van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij
Party program
publication: Socialistische Unie
Beginselverklaring
Party program
publication:(1918) Socialistische Partij
Beginselverklaring
Party program
publication:(1974) SP
Beginselen van de Socialistiese Partij
Party program
publication:(1987) SP
Beginselen van de Socialistiese Partij
Party program
publication:(1989) SP
Een maatschappij voor mensen. Handvest 2000
Party program
publication:(1999) SP
Heel de mens. Kernvisie van de SP
Party program
publication:(1960) SWP; Socialistische Werkers Partij
Beginselprogram
Party program
publication:(1973) Vrije Democraten
Manifest
Party program
publication:(1902) VDB
Beginselverklaring en Werkprogram Vrijzinnig Democratische Bond
Party program
publication:(1920) VDB
Beginselverklaring en Werkprogram Vrijzinnig Democratische Bond
Party program
publication:(1924) VDB
Beginselverklaring en Werkprogram Vrijzinnig Democratische Bond
Party program
publication:(1936) VDB
Beginselverklaring en Werkprogram Vrijzinnig Democratische Bond
Party program
publication:(1994) VIP; Vrije Indische Partij
Beginselverklaring
Party program
publication:(2014) Voor Nederland; VNL
Beginselverklaring Voor Nederland
Party program
publication:(1989) Vrouwenpartij
Basisvisie
Party program
publication:(2014) Vrijzinnige Partij
Werkdocument over de inzet 2014-2015
Party program (Draft version)
publication:(1925) Verbond van Actualisten
Beginselverklaring
Party program
publication:(1948) VVD
Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1948
Party program
publication:(1966) VVD
Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1966
Party program
publication:(1976) VVD
Beginselprogram
Party program
publication:(1980) VVD
Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980
Party program
publication:(1981) VVD
Liberaal Manifest
Party program
publication:(2005) VVD
Om de vrijheid. Liberaal Manifest
Party program
publication:(2008) VVD
Concept-beginselverklaring VVD-2008
Party program (Draft version)
publication:(2008) VVD
Beginselverklaring : vastgesteld door de 125e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam
Party program


 
To top